GC เปิดขายหุ้นกู้ประชาชน ให้สิทธิสูงวัยจองก่อน ขั้นต่ำ 1แสนบาท

วันที่ 18 พ.ค. 2565 เวลา 16:05 น.
GC เปิดขายหุ้นกู้ประชาชน ให้สิทธิสูงวัยจองก่อน ขั้นต่ำ 1แสนบาท
GC เสนอขายหุ้นกู้ประชาชนทั่วไป ขยายฐานผู้ลงทุนและให้สิทธิ์กลุ่มผู้สูงวัยจองซื้อก่อน ผ่าน 5 สถาบันการเงิน ซื้อขั้นต่ำ 1แสนบาท 22-23 มิ.ย. นี้

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) บริษัท พีทีที    โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เปิดเผยว่า GC เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ  ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป โดยจะแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2565 ให้แก่ผู้สูงวัย (บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือจะมีอายุครบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2565 กล่าวคือ บุคคลธรรมดาที่เกิดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2505 หรือก่อนหน้านั้น) และช่วงที่สองคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2565 ให้แก่ประชาชนทั่วไปซึ่งรวมถึงผู้สูงวัยด้วย โดยจะมีการกำหนดอัตราผลตอบแทนและรายละเอียดการจองซื้อให้ทราบในภายหลัง

ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับประชาชนทั่วไปในการลงทุนในบริษัทที่มีความมั่นคง ทางด้านการเงินและการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน โดย GC มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจพลาสติกและเคมีภัณฑ์ระดับสากล ด้วยการนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน  ตามแนวคิด “GC Chemistry for Better Living” หรือ “ยิ่งใกล้คุณยิ่งต้องดี” 

นอกจากนี้ GC ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 ของโลก จากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI)  3 ปีซ้อนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ และยังติด 10 อันดับสูงสุด (Top 10) ประเภท DJSI World และ Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 บริษัทยังได้ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% ภายในปี พ.ศ. 2573 และมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี พ.ศ. 2593 อีกด้วย ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จและความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

“ด้วยแนวทางการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน และเพื่อเป็นทางเลือกการลงทุนในธุรกิจที่มีความมั่นคง GC ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันการเงินชั้นนำทั้ง 5 แห่งที่ทำหน้าที่จัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัท ทำให้เรามั่นใจว่าหุ้นกู้ครั้งนี้จะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนที่สนใจได้เป็นอย่างดีเหมือนกับการเสนอขายหุ้นกู้ทุกครั้งที่ผ่านมา” ดร.คงกระพัน กล่าว

สำหรับหุ้นกู้ GC ที่จะเสนอขายในครั้งนี้ กำหนดมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำที่ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยสำหรับรอบการจองซื้อของผู้สูงวัยกำหนดมูลค่าจองซื้อไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละราย แต่ไม่จำกัดมูลค่าการจองซื้อของนักลงทุนแต่ละราย ในรอบการจองซื้อทั่วไป ประชาชนรวมถึงผู้สูงวัยสามารถจองซื้อในรอบดังกล่าวได้

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ที่ www.sec.or.th หรือสอบถามข้อมูลผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 5 แห่ง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)