PROEN คว้างานสายไฟฟ้าใต้ดินมูลค่า 434 ล้านบาท

วันที่ 05 พ.ย. 2564 เวลา 09:54 น.
PROEN คว้างานสายไฟฟ้าใต้ดินมูลค่า 434 ล้านบาท
PROEN คว้างานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน รองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ มูลค่า 434 ล้านบาท

นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) (PROEN) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ (ถนนพหลโยธินและถนนลาดพร้าว) ในนาม “กิจการค้าร่วมโปรเอ็นดับเบิ้ลยูอาร์ซี” มูลค่างานตามสัญญา 434,917,638.06 บาท

ทั้งนี้ ลักษณะของงานที่รับผิดชอบเป็นงาน รับจ้าง และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ แรงงานและเครื่องมือ เครื่องจักรใช้สำหรับการก่อสร้างในโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ (ถนนพหลโยธินและถนนลาดพร้าว) กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2565

“หลังการได้รับงานในครั้งนี้ ส่งผลให้งานในมือรอรับรู้รายได้ของบริษัทฯ เพิ่มเป็น 967.98 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ถึงปี 2565 และในช่วงที่เหลือของปีนี้ ยังคงเดินหน้าเข้าร่วมประมูลงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการขยายธุรกิจด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ สนับสนุนธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PROEN กล่าวอีกว่า การได้รับงานใหม่และมีงานที่อยู่ระหว่างการประมูล เชื่อมั่นว่าจะทำให้แนวโน้มรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2564 เติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ มาจากปัจจัยสำคัญในส่วนของธุรกิจเทคโนโลยีที่ขยายตัว และงานธุรกิจก่อสร้างงานโครงการด้านโทรคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคต ที่จำเป็นต้องมีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง