ตลาดเตือนนักลงทุนคิดให้มากในการซื้อหุ้น STAR

วันที่ 03 ส.ค. 2564 เวลา 10:31 น.
ตลาดเตือนนักลงทุนคิดให้มากในการซื้อหุ้น STAR
เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลซื้อหุ้น บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค หรือ STAR

ตามที่บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ได้ชี้แจงข้อมูลการดำเนินธุรกิจตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สอบถาม โดยมีการปรับปรุงแก้ไขมาเป็นลำดับ จนวันที่2 สิงหาคม 2564 บริษัทแจ้งว่าปัจจุบัน บริษัทหยุดดำเนินธุรกิจจำหน่ายและให้บริการงานด้านวิศวกรรมสื่อและประชาสัมพันธ์ ตู้กาแฟหยอดเหรียญ คงเหลือธุรกิจการผลิต Content คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ซึ่งจะรับรู้ส่วนได้เสีย 20% ภายในไตรมาสที่ 1/2565

รวมทั้งเปลี่ยนวิธีการบันทึกเงินลงทุนใน Shentonจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม และอยู่ระหว่างศึกษาธุรกิจใหม่ (รายละเอียดปรากฏตามข่าวของ STAR วันที่ 15 27 และ 29 กรกฎาคม 2564 และ วันที่ 2 สิงหาคม 2564)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ และโปรดศึกษาข้อมูลของ STAR โดยละเอียดรอบคอบ เช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามความคืบหน้าการสรรหาธุรกิจใหม่ของบริษัทต่อไป