ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังก่อนเข้าซื้อขาย JTS

วันที่ 20 ก.ค. 2564 เวลา 09:17 น.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังก่อนเข้าซื้อขาย JTS
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังก่อนเข้าซื้อขาย JTS เนื่องจากสภาพการซื้อขายปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่างมากด้วย P/E และ P/BV

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังก่อนตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (JTS) เนื่องจากสภาพการซื้อขายปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่างมากด้วย P/E และ P/BV สูงที่ 895 เท่า และ 40 เท่าตามลำดับ แม้อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขาย เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงหากสภาพการซื้อขายผันผวน โดยให้พิจารณาปัจจัยพื้นฐานให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ ขอให้บริษัทสมาชิกทุกรายกำกับดูแลการซื้อขายและการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ JTS อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการส่งคำสั่งซื้อขายที่อาจไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ปัจจุบันหลักทรัพย์ JTS อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 2 คือ ให้ผู้ลงทุนทุกประเภทวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ JTS และห้ามสมาชิกคำนวณ JTS เป็นวงเงินซื้อขายในทุกประเภทบัญชี มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2564 เนื่องจากสภาพการซื้อขายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยราคาปิดที่ระดับสูงสุด (New high) ที่ 58.25 บาท (+20.73%) สวนภาวะตลาดโดยรวม แม้ในช่วงดังกล่าว JTS อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1