บลจ.อยุธยาปันผล4กองทุนร่วม305ล้าน

  • วันที่ 16 ก.พ. 2554 เวลา 14:09 น.

บลจ.อยุธยา ประกาศจ่ายเงินปันผลของ 4 กองทุน จากผลดำเนินงานครึ่งหลังของปี 53 เป็นเงินรวม 305 ล้านบาท

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) อยุธยา บริษัทในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทในวันที่ 1 มีนาคม 2554  จำนวน 4 กองทุน รวมเป็นยอดเงินกว่า 305 ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2553

กองทุนที่ประกาศจ่ายปันผลได้แก่ กองทุนเปิดอยุธยาตราสารปันผล ในอัตรา 0.05 บาทต่อหน่วย กองทุนเปิดอยุธยาทุนทวีปันผล ในอัตรา 1.90 บาทต่อหน่วย กองทุนเปิดอยุธยาหุ้นปันผล ในอัตรา 0.50 บาทต่อหน่วย และกองทุนเปิดอยุธยาทุนทวี 5 จ่ายปันผลในอัตรา 1.40 บาทต่อหน่วย โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนดังกล่าว ในวันที่ 1 มี.ค.2554

ทั้ง 4 กองทุนดังกล่าวมีประวัติการจ่ายปันผลที่ดีมาโดยตลอดนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน โดยมีประวัติการจ่ายปันผล รวมครั้งล่าสุดที่ประกาศ โดยกองทุนเปิดอยุธยาตราสารปันผล นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อ 22 ส.ค. 49 จ่ายปันผลรวม 23 ครั้ง จำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 6.12 บาท กองทุนเปิดอยุธยาทุนทวีปันผล นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อ 18 ก.พ.48 จ่ายปันผลรวม 15 ครั้ง จำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 25.61 บาท กองทุนเปิดอยุธยาหุ้นปันผล นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อ 29 มิ.ย.50 จ่ายปันผลรวม 9 ครั้ง จำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 4.50 บาท และกองทุนเปิดอยุธยาทุนทวี 5 นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อ 5 พ.ย.50 จ่ายปันผลรวม 4 ครั้ง จำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 11.80 บาท
 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ