ชี้รัฐบาลรีดกำไรโรงกลั่นแก้ปัญหาน้ำมันแพง ส่งผลเสียมากกว่าได้

วันที่ 26 มิ.ย. 2565 เวลา 22:29 น.
ชี้รัฐบาลรีดกำไรโรงกลั่นแก้ปัญหาน้ำมันแพง ส่งผลเสียมากกว่าได้
นักวิชาการชี้รัฐบาลรีดกำไรโรงกลั่นแก้ปัญหาน้ำมันแพง ส่งผลเสียมากกว่าได้ กระทบการค้าเสรี ต่างชาติไม่มั่นใจลงทุนในประเทศไทย

ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ นักวิชาการอิสระ กล่าวว่า การที่รัฐบาลไปรีดกำไรจากโรงกลั่นเพื่อแก้ปัญหาน้ำมันแพง อาจถูกมองว่าเป็นการแทรกแซงของรัฐต่อระบบการค้าเสรี อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นได้หากไม่ดำเนินการอย่างระมัดระวัง

ทั้งนี้ การใช้วิธีการรีดกำไรจากโรงกลั่นเพื่อนำเงินมาชดเชยกองทุนน้ำมันเพื่อแก้ปัญหาน้ำมันแพงต้องดำเนินการบนพื้นฐานของความเป็นธรรม ไม่ละเมิดต่อการค้าและการประกอบการเสรี จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระยะยาว

ส่วนการแก้ปัญหาเงินเฟ้อด้วยการกำหนดเพดานราคาสินค้าคงทำได้ระดับหนึ่ง แต่ต้องไม่ฝืนกลไกตลาดมากเกินไป หากฝืนกลไกตลาดมากเกินไป ไม่ให้ปรับราคาเลย ผู้ผลิตหรือผู้ขายหากขาดทุนมากก็จะหยุดผลิตหยุดขาย หรือ ลดจำนวนการผลิตลง จนก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนสินค้าบางประเภทได้ เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องประสานงานกันและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างทันการณ์ ต้องเตรียมการรับมือต่อสถานการณ์การขาดแคลนพลังงาน ขาดแคลนปุ๋ยและวัตถุดิบบางอย่างไว้ด้วย