เตือนรัฐบาลปล่อยค่าเงินบาทอ่อนเกิน 36 บาท ทำศก.ไทยชะงัก

วันที่ 26 มิ.ย. 2565 เวลา 21:59 น.
เตือนรัฐบาลปล่อยค่าเงินบาทอ่อนเกิน 36 บาท ทำศก.ไทยชะงัก
เตือนรัฐบาลปล่อยค่าเงินบาทอ่อนเกิน 36 บาท ทำราคาน้ำมันแพงไม่หยุด เศรษฐกิจไทยชะงัก

ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ นักวิชาการอิสระ กล่าวว่า รัฐบาล ไม่ควรปล่อยให้เงินบาทอ่อนค่าเกินระดับ 36 บาทเนื่องจากจะทำให้การนำเข้าเครื่องจักร สินค้าทุนชะลอตัว ทำให้การลงทุนชะลอตัวด้วย ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวได้

ทั้งนี้ การที่เงินบาทอ่อนค่ามากเกินไปจะเริ่มไม่เป็นประโยชน์ต่อการส่งออกเพราะต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบเริ่มมีราคาแพงขึ้นมาก ปุ๋ยราคาแพงขึ้นมากจนมีผลกระทบต่อการผลิตสินค้าเกษตรที่การส่งออกกำลังขยายตัวได้ดี น

นอกจากนี้เงินเฟ้ออาจพุ่งขึ้นสูงเกินไปหากไม่ควบคุมการอ่อนค่าของเงินบาท โดยเฉพาะส่งผลต่อการนำเข้าพลังงาน