ครม.ตั้งอธิบดีกรมศุล นั่งประธานแบงก์ธอส.

วันที่ 18 ม.ค. 2565 เวลา 21:20 น.
ครม.ตั้งอธิบดีกรมศุล นั่งประธานแบงก์ธอส.
ครม.ตั้ง "พชร อนันตศิลป์" นั่งเป็นประธานแบงก์ ธอส.

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติเห็นชอบ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดังนี้

1. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็น ประธานกรรมการ

2. นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง เป็น กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565 เป็นต้นไป และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งตนแทน

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุม ครม. สัปดาห์หน้า กระทรวงการคลัง จะเสนอครม. เห็นชอบตั้งคณะกรรมการธนาคารออมสินชุดใหม่ โดยให้นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานกรรมการคนใหม่ แทนนายพชร อนันตศิลป์ ที่ไปนั่งเป็นประธาน ธอส.