ครม.ไฟเขียวคลังโยกย้ายใหญ่ 7 ตำแหน่ง

วันที่ 14 ก.ย. 2564 เวลา 14:42 น.
ครม.ไฟเขียวคลังโยกย้ายใหญ่ 7 ตำแหน่ง
คลังปรับทัพใหญ่ ครม.ไฟเขียวให้โยกย้ายอธิบดี 7 ตำแหน่ง ดัน "กุลยา ตันติเตมิท" หาประสบการณ์กรมบัญชีกลาง

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงการคลังรวม 7 ตำแหน่ง ได้แก่

1. นายประภาศ คงเอียด จากอธิบดีกรมบัญชีกลาง ไปเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์

2. นางสาวกุลยา ตันติเตมิท จากผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปเป็นอธิบดีกรมบัญชีกลาง

3. นายพรชัย ธีระเวช จากรองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้อำนวยการ สศค.

4. นายธีรัชย์ อัตนวานิช จากที่ปรึกษาสำนักงานนโยบายหนี้สาธารณะ (สบน.) ไปเป็นรองปลัดกระทรวง

5. นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ จากผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวง

6. นายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี กรมสรรพสามิต เป็นผู้ตรวจกระทรวง

7. นางชลิดา พันธ์กระวี ที่ปรึกษากรมศุลกากร เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง