รัฐบาลแจงสภาออกพรก.กู้เงิน5แสนล้านบาท

วันที่ 09 มิ.ย. 2564 เวลา 10:54 น.
รัฐบาลแจงสภาออกพรก.กู้เงิน5แสนล้านบาท
รัฐบาลแจงสภาสุดทางหาเงิน ต้องออกพรก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท แก้ปัญหาโควิดที่รุนแรงทำเศรษฐกิจไทยทรุดมากสุดในรอบ 23 ปี

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง กล่าวถึงเหตุผลความจำเป็นการออก พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระบาดรุนแรงรอบ 100 ปี และแพร่รวดเร็วและเป็นวงกว้างไปทั่วโลก กระทบกับประชาชนและเศรษฐกิจอย่างรุนแรง รวมถึงไทยประเทศไทย ทำให้เศรษฐกิจไทยหดตัวแรงสุดมากสุดในรอบ 23 ปี นับตั้งแต่ปี 2540

นายอาคม กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาล ออก พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด-19 มี โครงการใช้เงิน 298 โครงการ จำนวนเงิน 9.8 แสนล้านบาท เหลือเงิน 1.9 หมื่นล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอโครงการอีก 1.7 หมื่นล้านบาท ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เหลือเงิน 1,700 บาท มีเงินไม่พอดูแลเศรษฐกิจในระยะต่อไป

อย่างไรก็ตาม การออก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ช่วยพยุงเศรษฐกิต ปี 2563 จากที่คาดว่า จะติดลบ 8% เหลือติดลบ 6.1%

สำหรับการระบาดโควิด-19 ระลอก 3 สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่าจะกระทบเศรษฐกิจทำให้การขยายตัวได้เหลือ 1.5-2.5% เท่านั้น การท่องเที่ยวที่เป็นรายได้สำคัญของประเทศยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่

นายอาคม กล่าวว่า รัฐบาลแก้ปัญหาโควิด-19 โดยใช้เงินจากงบกลาง และจาก พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านบาท แต่ยังไม่พอ การโองงบ 2564 ไม่มีเงินเหลือเพียงพอให้โอน การทำงบ 2564 เพิ่ม ทำไม่ได้ เนื่องจากมีการหารายได้มีข้อจำกัด การรองบประมาณปี 2565 ไม่ทันผลกระทบโควิด-19 รอบใหม่ ดังนั้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่น รัฐบาลต้องใช้เงินเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาโควิด จึงจำเป็นและเป็นทางเลือกสุดท้ายที่ต้องออก พ.ร.ก. อีก 5 แสนล้านบาท แบ่งเป็นการใช้เพื่อการสาธารณสุข 3 หมื่นล้านบาท ใช้เพื่อการเยียวยา 3 แสนล้านบาท และเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจอีก 1.7 แสนล้านบาท โดยเงินทั้ง 3 ส่วน สามารถโยกเพิ่มเติมระหว่างกันได้ตามความจำเป็น