ทองคำ 29 ม.ค.ไม่ขยับ แท่งขาย26,200 บาท

วันที่ 29 ม.ค. 2564 เวลา 09:38 น.
ทองคำ 29 ม.ค.ไม่ขยับ แท่งขาย26,200 บาท
ทองคำเปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง แท่งขาย26,200รูปพรรณ 26,700 บาท

ราคาทองคำประจำวันที่ 29 ม.ค. 2564 ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 26,100ขายออกบาทละ 26,200ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ25,635.56 ขายออกบาทละ26,700 บาท ทั้งนี้ราคาทองคำไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับราคาวันที่ 28 ม.ค.