ครม.ไฟเขียวลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วันที่ 26 ม.ค. 2564 เวลา 14:35 น.
ครม.ไฟเขียวลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ครม. ยอมสูญเงิน 4.1 หมื่นล้านบาท ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% ของภาระภาษีที่ต้องเสียปี 2564

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบขยายยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2563 เดิมต้องยื่นภายใน 31 มี.ค. 2564 ให้ขยายเวลาไปถึง 30 มิ.ย. 2564

นอกจากนี้ ครม. เห็นชอบลดภารพการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% ของภาระที่เจ้าของที่ดินและที่อยู่อาศัญต้องเสียในปี 2564 สำหรับที่ดินเพื่อการเกษตร ที่ดินเพื่ออยู่อาศัย ที่ดินเพื่อการพาณิชย์ และที่ดินว่างเปล่า ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4.1 หมื่นล้านบาท โดย ครม.ขอให้สำนักงบประมาณจัดงบชดเชยให้ อปท. ตามความเหมาะสมต่อไป

นายอนุชา กล่าวว่า ครม. ยังเห็นชอบให้ลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์ 2% และ ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1% ใหเหลืออย่างละ 0.01% สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยมีผลบังคับตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถึงสิ้นเดือน 31 ธ.ค. 2564