SAM เปิดรับสมัครเอ็มดีคนใหม่

วันที่ 21 ม.ค. 2564 เวลา 12:56 น.
SAM เปิดรับสมัครเอ็มดีคนใหม่
SAM เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ประกาศรับสมัครบุคคลที่มีความสามารถมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อร่วมในภารกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.sam.or.th หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล SAM สำนักงานใหญ่ เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เวลา 08.30 น.-17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิภาดา ฤทธิโรจน์ ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.02-686-1829 มือถือ 085-317-7799

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM รัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ระดับชาติที่มีบทบาทในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของระบบสถาบันการเงินอย่างมีธรรมภิบาล เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม