รีดภาษีเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ห้า

วันที่ 13 พ.ย. 2563 เวลา 14:10 น.
รีดภาษีเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ห้า
สั่งสรรพสามิต เก็บภาษีเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 และภาษีความเค็ม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกรมสรรพสามิต ว่า ได้ให้นโยบายกรมสรรพสามิตไปดำเนินการ 3 เรื่อง คือ

1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีในปี 2564 ได้ตามเป้าหมาย 6.4 แสนล้านบาท โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ป้องกันการรั่วไหล คาดว่าเศรษฐกิจฟื้นตัว ไตรมาส1-2/2564 ดีขึ้น มีการใช้จ่ายในประเทศ การจัดเก็บภาษีกรมสรรพสามิตจะต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่มาก

2. ปฏิรูปโครงสร้างภาษี เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้ภาคอุตสาหกรรม เช่น โครงสร้างภาษีรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) จะทำอย่างไรได้อีก เพื่อจูงใจอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า

นอกจากนี้ ยังสั่งการให้ไปทบทวนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันมีพิกัดภาษี แต่ไม่ได้จัดเก็บ โดยให้ยึดจากมาตรฐานเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 ซึ่งปัจจุบันอาจจะไม่เพียงพอ ต้องเป็น เบอร์ 5 พลัส หรือ เบอร์ 5 ระดับ 1 ดาว 2 ดาว และ 3 ดาว ถึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ถ้ายังไม่มีการปรับเปลี่ยนจากเบอร์ 5 แบบปกติ ก็ต้องเสียภาษี เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. ให้เก็บภาษีสรรพสามิตสนับสนุนสุขภาพ ที่ผ่านมามีการเก็บภาษีความหวาน ก็ให้ไปศึกษาเก็บภาษีความเค็มที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เป็นโรคไต โดยให้ให้ไปศึกษาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติม

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า ปัจจุบัน เครื่องใช้ไฟฟ้าติดสลากเบอร์ 5 เป็นส่วนมาก และใช้สลากเบอร์ 5 มานานนับ 10 ปี ปัจจุบันมีเบอร์ 5 ระดับ 3 ดาว ที่กรมต้องการใช้เป็นมาตรฐานอยู่เพียง 10% เท่านั้น ส่วนมาตรการภาษีก็ต้องมีความหลากหลาย ถ้าทำไม่ถึงเกณฑ์ก็ต้องเสียภาษี แต่ถ้าทำได้ตามมาตรฐานก็ไม่ต้องเสียภาษี และถ้าทำได้ดีกว่าก็จะมีสิทธิประโยชน์ให้

สำหรับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ ปัจจุบันที่ขยายเวลา 2 อัตราที่ 20% และ 40% ไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย.2563 จะไม่มีการขยายเวลาต่อไปแล้ว โดยจะต้องมีการประกาศใช้โครงสร้างภาษีใหม่ ให้ทันกำหนดเวลา ต้องพิจารณาจากความเหมาะสมเรื่องรายได้รัฐ เกษตรกรปลูกใบยาต้องอยู่ได้ และไม่มีบุหรี่เถื่อนเพิ่มขึ้น