หมดแล้ว คนละครึ่ง

วันที่ 11 พ.ย. 2563 เวลา 10:08 น.
หมดแล้ว คนละครึ่ง
แห่จองคนละครึ่ง 2.4 ล้านคน เต็มหมดแล้ว

เว็บคนละครึ่ง ได้รายงานยอดผู้ลงทะเบียนมาตรการคนละครึ่งเหลือ 0 คน ตั้งแต่เวลาประมาณ 09.00 น. ซึ่งหมายความมีคนลงทะเบียนเต็ม 10 ล้านคน ที่โครงการกำหนดไว้

ทั้งนี้ วันที่ 11 พ.ย. 2563 ตั้งแต่ 06.00 น. ทาง www.คนละครึ่ง.com ได้เปิดให้จองสิทธิรับวงเงินซื้อสินค้า 3,000 บาท จำนวน 2.4 ล้านสิทธิ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนก่อนหน้านี้ไม่ใช้เงินภายใน 14 วัน จึงตัดสิทธิมาเปิดให้ผู้ที่ต้องการใช้จริงได้จองสิทธิรอบใหม่

ก่อนหน้านี้ นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่งจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอีกครั้งในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 (11/11) ระหว่างเวลา 06.00 น. – 23.00 น. ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com จนกว่าจะครบจำนวน

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการว่า ต้องเป็นประชาชนสัญชาติไทยอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันลงทะเบียน มีบัตรประจำตัวประชาชน และไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งได้รับสิทธิจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยขอให้เตรียมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในวันที่ 11/11 ก่อนจำนวนสิทธิจะหมดลงอีกครั้ง อย่างไรก็ดี ผู้ได้รับสิทธิและใช้สิทธิตามโครงการคนละครึ่งแล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการช้อปดีมีคืนได้

สำหรับความคืบหน้าล่าสุด ณ เวลา 12.00 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 5.7 แสนร้านค้า และมีผู้ใช้สิทธิจำนวน 7,387,647 คน โดยมียอดการใช้จ่ายสะสม 11,021.55 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 5,618.27 ล้านบาท และภาครัฐร่วมจ่ายอีก 5,403.28 ล้านบาท ยอดใช้จ่ายเฉลี่ย 212 บาทต่อครั้ง โดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่