เร่งจ่ายเบี้ยคนแก่ พิการ 17 ก.ย.นี้

วันที่ 15 ก.ย. 2563 เวลา 17:49 น.
เร่งจ่ายเบี้ยคนแก่ พิการ 17 ก.ย.นี้
คลังเร่งช่วย คนแก่ คนพิการ ได้เงินครบแล้ว เร่งจ่ายให้ 17 ก.ย. นี้

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ จะสามารถจ่ายได้ในวันที่ 17 ก.ย. นี้ โดยขณะนี้กรมบัญชีกลางได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบอย่างเร่งด่วน เพื่อให้จ่ายเงินให้เร็วที่สุด จากเดิมที่ต้องจ่ายเมื่อวันที่ 10 ก.ย. ที่ผ่านมา

ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้รับโอนเงินจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) จำนวน 7,000 ล้านบาทครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2563 จากเดิมที่มีเงินอยู่เพียง 1,700 ล้านบาท โดยหลังจากนี้กรมบัญชีกลางจะใช้เวลา 5 วันในการตรวจสอบข้อมูล และเบิกเงินคงคลังซึ่งฝากไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อนำไปโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้แจ้งไว้ โดยผู้ที่รับโอนเงินโดยตรงผ่านบัญชีธนาคารจะสามารถกดเงินได้ทันทีในวันที่ 17 ก.ย. นี้ ส่วนผู้ที่ยังรับเงินจากท้องถิ่นอาจจะได้ไม่เกินวันที่ 18 ก.ย. 2563

"รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างมาก โดยสั่งให้กรมบัญชีกลางดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนที่สุด เพื่อให้การจ่ายเงินทำได้เร็วที่สุด จากเดิมกำหนดจ่ายไม่เกินวันที่ 22 ก.ย. เพื่อเวลาไว้เพราะกลัวจะติดวันเสาร์อาทิตย์ทำให้จ่ายเงินไม่ได้ และในวันจันทร์ที่ 21 ก.ย. กรมบัญชีกลางจะต้องโอนเงินให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ซึ่งมีจำนวนมาก หากจะโอนเบี้ยยังชีพคนชราและผู้พิการในช่วงดังกล่าวพร้อมกัน ระบบของธนาคารจะรับไม่ได้ แต่ตอนนี้ประเมินแล้วว่าจะทำได้เร็วกว่าที่กำหนดไว้" รายงานข่าว ระบุ

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การจ่ายเบี้ยคนชราและคนพิการที่ล่าช้า ไม่อยากให้มองโลกในแง่ร้ายว่ารัฐบาลมีปัญหาเรื่องงบประมาณ เพราะจริง ๆ เป็นการจ่ายที่ล่าช้าแค่อาทิตย์เดียว ซึ่งเกิดจากกระบวนการทางงบประมาณที่ต้องนำงบส่วนอื่นมาชดเชย และการคำนวณจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งในรายละเอียดไม่ได้มีผลกระทบอะไร ยังสามารถเบิกจ่ายได้เหมือนเดิม ส่วนในเดือน ต.ค. 2563 ที่จะมีการปรับเพิ่มเบี้ยคนชรานั้น ยืนยันว่ารัฐบาลมีเงินเพียงพอ ไม่มีปัญหาในส่วนนี้อย่างแน่นอน โดยในปีงบประมาณ 2564 รัฐบาลเตรียมงบประมาณในส่วนนี้ไว้ล่วงหน้าหมดแล้ว

บทความแนะนำ