ธนารักษ์ เปิดจองคอนโดข้าราชการ 9-13 ก.ย.นี้

วันที่ 07 ก.ย. 2563 เวลา 18:29 น.
ธนารักษ์ เปิดจองคอนโดข้าราชการ 9-13 ก.ย.นี้
ช้าหมดอดได้ ธนารักษ์ เปิดจองคอนโดข้าราชการ 9-13 ก.ย.นี้

รายงานข่าวจากกรมธนารักษ์ ระบุว่า ธนารักษ์จะเปิดให้ข้าราชการจองคอนโดมิเนียมที่สร้างบนพื้นที่ราชพัสดุ 9 แปลง ในวันที่ 9-13 ก.ย. 2563 ได้แก่

1. ที่ราชพัสดุ เลขที่ กท.2918 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.

2. ที่ราชพัสดุ เลขที่ กท.0475 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนก กทม.

3. ที่ราชพัสดุ เลขที่ กท.1060 ถ.เพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

4. ที่ราชพัสดุ เลขที่ นบ.993 ซ.วัดกู้ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

5. ที่ราชพัสดุ เลขที่ นบ. 973 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี

6. ที่ราชพัสดุ เลขที่ นบ. 380 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี

7. ที่ราชพัสดุ เลขที่ อ.ขก.1 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ. ขอนแก่น

8. ที่ราชพัสดุ เลขที่ นม.58 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

9. ที่ราชพัสดุ เลขที่ สฎ.736 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยหน่วยงานต้นสังกัดต้องมีหนังสือให้ความเห็นชอบและยินยอมให้หักเงินเดือนเป็นค่าผ่อนชำระค่าก่อสร้าง และสามารถรับเงื่อนไขการกู้จากสถาบันการเงินและต้องดำเนินการจัดเตรียม รวมถึงส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่สถาบันการเงินกำหนดได้ ทั้งนี้คณะกรรมการโครงการฯ สามารถพิจารณาออกประกาศคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

สำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ข้าราชการพลเรือนที่สนใจจะต้องจองสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบรับจองพร้อมแนบไฟล์หลักฐานประกอบการจองสิทธิ และผู้จองจะต้องมีสถานที่ทำงาน หรือมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ของโครงการนั้น ๆ โดยให้เลือกจองได้ 1 โครงการเท่านั้น โดยผู้ได้รับสิทธิต้องเข้าร่วมโครงการกู้เงินกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพื่อชำระค่าก่อสร้าง ซึ่งมีระยะเวลาในการผ่อนชำระ ไม่น้อยกว่า 3 ปี ตามเงื่อนไขที่ ธอส. กำหนด และสามารถโอนสิทธิให้ทายาทหรือคู่สมรสได้ เมื่อผ่อนชำระไม่น้อยกว่า 3 ปี และสามารถโอนสิทธิให้บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดได้ เมื่อครบกำหนด 5 ปี

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมธนารักษ์, สำนักงาน ก.พ., ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ในการพัฒนาที่พักอาศัยเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ในลักษณะอาคารพักอาศัยรวม (คอนโด) 7 ชั้น โดยแต่ละโครงการมี 76 ห้อง พื้นที่ใช้สอย ห้องละประมาณ 40 ตารางเมตร ราคาห้องละ 999,999 บาท

บทความแนะนำ