ดัชนีการครองชีพของครัวเรือนไทยยังทรุดต่อเนื่อง

วันที่ 10 ส.ค. 2563 เวลา 19:56 น.
ดัชนีการครองชีพของครัวเรือนไทยยังทรุดต่อเนื่อง
ดัชนีการครองชีพของครัวเรือนไทยยังทรุดต่อเนื่อง ครัวเรือนห่วงหนี้ กลัวตกงาน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) ในเดือนก.ค. 2563 อยู่ที่ระดับ 35.3 ปรับตัวลดลงจากระดับ 36.0 ในเดือนมิ.ย. 2563 จากความกังวลที่เพิ่มขึ้นของครัวเรือนต่อประเด็นเรื่องภาระหนี้สิน ค่าใช้จ่าย รวมถึงระดับราคาสินค้าและบริการภายในประเทศ แม้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ระยะที่ 2 มาอย่างต่อเนื่อง แต่ความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนยังถูกจำกัดโดยประเด็นด้านรายได้และการมีงานทำ

ขณะที่ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยอีก 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ปรับตัวลดลงจากระดับ 37.4 ในการสำรวจช่วงเดือนมิ.ย. 2563 มาอยู่ที่ระดับ 36.8 ในการสำรวจช่วงเดือนก.ค. 2563 โดยครัวเรือนไทยมีความกังวลเพิ่มขึ้นในทุกมิติการครองชีพในช่วง 3 เดือนข้างหน้า โดยเฉพาะในเรื่องระดับราคาสินค้าและบริการ หลังราคาอาหารสดและราคาพลังงานภายในประเทศปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในเดือนก.ค. 2563

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในช่วงที่เหลือของปี 2563 ยังเปราะบาง ในขณะที่การฟื้นตัวของกำลังซื้อภายในประเทศยังเป็นไปอย่างจำกัด ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากภาวะการจ้างงานในประเทศ ท่ามกลางภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลก

บทความแนะนำ