เคาะแจกเงินเกษตรกร15,000บาท พรุ่งนี้

วันที่ 09 เม.ย. 2563 เวลา 17:20 น.
เคาะแจกเงินเกษตรกร15,000บาท พรุ่งนี้
คลังเล็งแจกเงินเกษตรกร 15,000 บาท 9 ล้านครัวเรือน เสนอ ครม. สัปดาห์หน้า

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 10 เม.ย.จะมีการหารือกับผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อหาข้อสรุปมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อีกครั้ง ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโดยเร็วที่สุด ซึ่งจากการหารือเบื้องต้น ยังมีรายละเอียดต้องกลับไปพิจารณา ยังไม่ได้ข้อสรุป

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธ.ก.ส. กล่าวว่า การหารือให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรกับ รมว.คลัง ในวันที่ 9 เม.ย. ยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากต้องไปทำรายละเอียดเพิ่มเติม ในประเด็นที่สำคัญ 3 เรื่อง

1. จะให้ความช่วยเหลือเป็นครัวเรือนและให้จำนวนกี่ครัวเรือน

2. ให้เงินช่วยเหลือครัวเรือนจำนวนเงินเท่าใดต่อครัวเรือน 3. วิธีการจ่ายเงินจะจ่ายกี่ครั้ง หรือครั้งเดียว

ทั้งนี้การจ่ายเงิน ต้องคำนึงถึงงบประมาณ จาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ให้อยู่ในส่วนของวงเงินช่วยเหลือเยียวยา 6 แสนล้านบาท ที่ดูแลทั้งด้านการสาธารณสุข อาชีพอิสระ และเกษตรกร

นายอภิรมย์ กล่าวว่า ยังมีรายละเอียดต้องไปดูเพิ่มเติมว่ากลุ่มเกษตรกรที่ได้ จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับอาชีพอิสระที่ได้รับเงิน 5,000 บาท ผ่านการลงทะเบียนเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน หรือไม่ เพราะในหลักการกระทรวงการคลัง ไม่ต้องการให้มาตรการช่วยเหลือซ้ำซ้อนกัน เพราะต้องการกระจายการช่วยเหลือไปให้ถึงจำนวนคนมากที่สุด

สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่จะรับเงินช่วยเหลือ จะครอบคลุมทั้งหมด ทั้งชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน ประมง และปศุสัตว์ ที่มีการลงทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประมาณ 9 ล้านครัวเรือน โดยไม่จำเป็นต้องมาลงทะเบียนใหม่ เพราะกระทรวงเกษตรมีการขึ้นทะเบียนไว้หมดแล้วกว่า 99% อาจจะมีส่วนเก้บตกบ้างนิดหน่อยเท่านั้น

“วันนี้ (10 เม.ย.) จะสรุปมาตรการได้แน่นอน หากจ่ายครอบครัวละ 15,000 บาทเหมือนอาชีพอิสระ จำนวน 9 ล้านครัวเรือน ก็จะใช้เงินไม่เกิน 1.3 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้เงินจาก พ.ร.ก.กู้เงิน ไม่ได้ใช้เงินของธนาคาร โดยการจ่ายเงินก็จะจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่เป้นลูกค้ามีบัญชีกับธนาคารทั้งหมด เหลือ 4 แสนครัวเรือนที่ไม่มีบัญชี” นายอภิรมย์ กล่าว

นายอภิรมย์ กล่าวว่า ในหลักการการช่วยเหลือคงไม่น่าได้เงินมากกว่า 15,000 บาทต่อครัวเรือน เพราะเป็นมาตรการช่วยบรรเทาผลกระทบ และเกษตรกรแต่ละผลผลิต เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ก็มีมาตรการช่วยเหลือโดยเฉพาะอยู่แล้ว เช่นมาตรการประกันรายได้ ซึ่งเงินช่วยเหลือทั้งหมด จะอยู่ในวงเงิน 6 แสนล้านบาท ตามกรอบ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท