เก็บรายได้รัฐบาลสัญญาณไม่ดีต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน

วันที่ 27 ก.พ. 2563 เวลา 07:41 น.
เก็บรายได้รัฐบาลสัญญาณไม่ดีต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน
เก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 ต่ำกว่าช่วงเดียวปีก่อน

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – มกราคม 2563) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 811,773 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 14,190 ล้านบาท หรือ 1.8% แต่ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.3% โดยการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ และการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่น สูงกว่าประมาณการ จำนวน 6,290 และ 5,705 ล้านบาท หรือ 8.6% และ 9.9% ตามลำดับ

สำหรับ ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 843,654 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 1,027,094 ล้านบาท รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 56,202 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 337,829 ล้านบาท