รัฐวิสาหกิจส่งรายได้รัฐ4เดือนทะลุเป้า

วันที่ 13 ก.พ. 2563 เวลา 12:25 น.
รัฐวิสาหกิจส่งรายได้รัฐ4เดือนทะลุเป้า
“สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 จำนวน 79,149 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42 ของเป้าหมายทั้งปี”

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือนมกราคม 2563 สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% จำนวน 6,762 ล้านบาท คิดเป็น 106% ของประมาณการส่งผลให้มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม ณ สิ้นเดือนมกราคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 79,149 ล้านบาท คิดเป็น 109% ของประมาณการ เงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม หรือคิดเป็น 42% ของเป้าหมายทั้งปี (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563) จำนวน 188,800 ล้านบาท

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ กล่าวเว่า รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ณ สิ้นเดือนมกราคม 2563 นำส่งรายได้แผ่นดิน คิดเป็น 96% ของเงินนำส่งรายได้ทั้งหมด โดยสรุปได้ดังนี้

1 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

5 ธนาคารออมสิน

6 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

7 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

8 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

9 การไฟฟ้านครหลวง

10 การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต