หมดทางรมว.คลังยื้อลดภาษีมนุษย์เงินเดือน10%

วันที่ 15 ก.ย. 2562 เวลา 19:19 น.
หมดทางรมว.คลังยื้อลดภาษีมนุษย์เงินเดือน10%
รมว.คลัง สั่งตั้งคณะกรรมการศึกษาซื้อเวลาลดอัตราภาษีบุคคลธรรมดา 10% ตามที่หาเสียงไว้

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปโครงสร้างภาษี ที่นายอุตตม สาวนายน รมว.คลังแต่งตั่ง เปิดเผยว่า คณะกรรมการได้มีการประชุมครั้งแรก ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร โดยได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานกลับไปดูรายละเอียดแนวทางการเก็บภาษีในปัจจุบันทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และของโลกหรือไม่ อะไรที่เป็นอุปสรรคต้องแก้ไข โดยหลายเรื่องแต่ละกรมภาษีได้มีการศึกษาไว้แล้ว

นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้ไปดูเรื่องการเชื่อมโยงภาษีของ 3 กรมภาษีเข้าด้วยกัน เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว อำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี และเกิดประโยชน์กับประเทศในการจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น

“คงต้องใช้เวลาประชุมกันอีกหลายครั้ง เพราะเรื่องภาษีเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องมีการทำประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นจากสังคม ว่าทิศทางการจัดเก็บภาษีของประเทศควรจะเป็นอย่างไร” นายประสงค์ กล่าว

นายประสงค์ กล่าวอีกว่า สำหรับนโยบายการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 10% ตามนโยบายหาเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลนั้น ต้องมีการศึกษาในภาพรวม คงไม่สามารถสรุปได้ภายในปีนี้ เพราะว่าต้องทำให้เกิดความยุติธรรมกับผู้ประกอบการและประชาชน โดยประเทศไทยต้องการมีสวัสดิการที่ดี แต่ต้องการเสียภาษีน้อย ซึ่งเป็นเรื่องที่สวนทางกันกับประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ยุโรปมีสวัสดิการที่ดีมาก จากการเสียภาษีในอัตราสูง ขณะที่ไทยต้องการมีสวัสดิการที่ดี แต่ไม่ต้องการเสียภาษี

สำหรับการลดภาษีต้องพิจารณาให้คนรายได้น้อย และรายได้ปานกลางได้ประโยชน์มากที่สุด ไม่ใช่เป็นการลดภาษีแล้วช่วยให้คนรวย หรือเศรษฐีได้ประโยชน์มากกว่าคนรายได้น้อย หากมีการลดอัตราภาษีบุคคลธรรมดาและคนรายได้น้อยที่ปกติไม่เสียภาษีอยู่แล้วก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย แต่กลับกลายไปเป็นประโยชน์กับคนที่เสียภาษีมากที่จะได้ประโยชน์ เพราะเสียภาษีน้อยลง

“การลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 10% เป็นไปได้ แต่ต้องมองภาพรวม ต้องดูว่าลด 10% แบบไหน หากมีการลดจริง ที่เคยได้รับการยกเว้นก็จะไม่ได้รับการยกเว้น ที่ไม่เคยเสียภาษีก็ต้องมาเสียภาษี เพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะลดภาษีแล้วไม่มีภาษีตัวอื่นมาชดเชยรายได้ของประเทศที่หายไป ไม่มีอะไรได้มาฟรี ๆ” นายประสงค์ กล่าว

ทั้งนี้ ปัจจุบันความเหลื่อมล้ำระหว่างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีนิติบุคคลน้อยมาก เพราะอัตราภาษีนิติบุคคลอยู่ที่ 20% แต่ยังต้องเสียภาษีเงินปันผลด้วยอีกส่วนหนึ่ง ทำให้เมื่อรวมกันแล้วผู้ประกอบการต้องเสียภาษีอยู่ที่ 28% ขณะที่บุคคลธรรมดาเสียภาษีอัตราสูงสุด 35% แต่เมื่อหักค่าลดหย่อนต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว จะเสียภาษีจริงอยู่ที่ 29% ซึ่งจะเห็นว่าการเสียภาษีที่แท้จริงของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลใกล้เคียงกันมาก แทบไม่มีความเหลื่อมล้ำกัน