แบงก์ไทยพาณิชย์ลุ้นมาตรการกระตุ้นดันจีดีพีเกิน3%

วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 18:48 น.
แบงก์ไทยพาณิชย์ลุ้นมาตรการกระตุ้นดันจีดีพีเกิน3%
ธนาคารไทยพาณิชย์ จับตามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังผ่านมติ ครม. ในวันที่ 20 ส.ค. นี้ ดันเศรษฐกิจไทยโตเกิน 3%

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและธุรกิจ (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ วิเคราะห์ว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ชะลอลงที่ 2.3% นับเป็นการขยายตัวต่ำสุดในรอบ 19 ไตรมาส จากการหดตัวของภาคส่งออกทั้งสินค้าและบริการเป็นสำคัญ ทางด้านการผลิต พบว่า GDP ภาคเกษตรหดตัวจากผลกระทบภัยแล้ง ส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวตามการลดลงของการผลิตสินค้าส่งออก

ทั้งนี้ EIC มองว่า เศรษฐกิจไทยปี 2562 มีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่า 3% จากทิศทางเศรษฐกิจโลกที่แย่ลง แต่ต้องจับตาผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่จะมีส่วนช่วยเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังมากน้อยขนาดไหน

เบื้องต้นจากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลได้เสนอแพ็กเกจมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินกว่า 3.1 แสนล้านบาทโดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร

- สินเชื่อฉุกเฉิน 50,000 บาท/คน (ฟรีดอกเบี้ยปีแรก)สินเชื่อฟื้นฟูความเสียหายจากภัยแล้ง 500,000 บาท/คน

- สนับสนุนต้นทุนการผลิตข้าว 500-800 บาท/ไร่ ไม่เกิน 20 ไร่

2. มาตรการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

- เพิ่มเงินผู้ถือบัตร 500 บาท/คน/เดือน เป็นเวลา 2 เดือน (ส.ค.-ก.ย.)

- เพิ่มเงินผู้สูงอายุ 500 บาท/คน/เดือน เป็นเวลา 2 เดือน (ส.ค.-ก.ย.)

- เพิ่มเงินดูแลเด็กแรกเกิด 300 บาท/คน/เดือน เป็นเวลา 2 เดือน (ส.ค.-ก.ย.)

3. มาตรการด้านการท่องเที่ยวในประเทศ

- แจกเงินเพื่อท่องเที่ยว 1,000 บาท/คน ให้กับ 10 ล้านคนแรก

- ใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับเงินคืน 15% ไม่เกิน 4,500 บาท

- มาตรการฟรีวีซ่าระยะเวลา 1 ปี สำหรับนักท่องเที่ยวจีนและอินเดีย และต่ออายุฟรีค่าธรรมเนียมวีซ่า (VOA)

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวยังมีรายละเอียดไม่ชัดเจนในหลายมิติ อาทิ เงื่อนไขการให้เกษตรกรกู้ ระยะเวลาของโครงการ ที่มาของงบประมาณ และความครบถ้วนของมาตรการอื่น ๆ ที่ยังอาจไม่มีการกล่าวถึง ดังนั้นจะต้องติดตามรายละเอียดของมาตรการทั้งหมดอย่างเป็นทางการ ซึ่งคาดว่าจะมีออกมาหลังผ่านมติ ครม. ในวันที่ 20 ส.ค. ซึ่งอีไอซีจะมีบทวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับประเด็นนี้ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต