รมว.คลังเร่งบริษัทset50ลงทุนใหม่ช่วยเงินบาทอ่อน

  • วันที่ 14 ส.ค. 2562 เวลา 16:25 น.

รมว.คลังเร่งบริษัทset50ลงทุนใหม่ช่วยเงินบาทอ่อน

"อุตตม" กระตุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เร่งลงทุนใหม่ ฉุดให้ค่าเงินบาทอ่อน สร้างสมดุลและปฏิรูปเศรษฐกิจไทย

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง กล่าวว่า ต้องการให้บริษัท SET 50 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขยายการลงทุนใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยทำให้เกิดความสมดุล ลดการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดให้ลดลง เพราะเมื่อเกิดการลงทุนใหม่ต้องมีการสั่งซื้อเครื่องจักรและวัตถุดิบจากต่างประเทศ ทำให้ค่าเงินบาทของไทยที่แข็งค่าอยู่อ่อนลงได้

"ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือกันในการผลักดันให้เกิดการลงทุนใหม่ สร้างสมดุลให้กับเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งรวมถึงบริษัทที่อยู่ในตลาดทุนด้วย ซึ่งมีศักยภาพที่จะช่วยปฏิรูปเศรษฐกิจไทยได้" นายอุตตม กล่าว

รมว.คลัง กล่าวว่า ตลาดทุนของไทยได้รับการประเมินจากธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ว่า มีการกำกับดูแลบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได้ดี รัฐบาลจึงอยากเห็นการทำงานของทุกภาคส่วนของประเทศ รวมถึงบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ที่เผชิญความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนของโลกที่มีอยู่ต่อเนื่องในอนาคต

"ตลาดทุนต้องเป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างเศรษฐกิจและสังคม หากตลาดทุนไม่ทำก็จะทำให้ประเทศมีข้อจำกัดในการพัฒนาเศรษฐกิจ ผลสุดท้ายผลกระทบก็จะตกกลับมาถึงบริษัทในตลาดทุนด้วย" นายอุตตม กล่าว

รมว.คลัง ยอมรับว่า ประเทศไทยมีปัญหาความเหลื่อมล้ำมาก ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่หากไม่ได้รับการแก้ไข การขยายตัวของประเทศจะเกิดความไม่สมดุล ต้องมีการปฏิรูปเศรษฐกิจจริงจัง ที่ผ่านมารัฐบาลพยายามเร่งลงทุน มีการตั้งงบลงทุนไม่ให้ต่ำกว่า 20% ของรายจ่ายงบประมาณแต่ละปี ซึ่งที่จริงต้องมากกว่านั้นแต่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ

ดังนั้นการลงทุนของภาคเอกชน โดยเฉพาะบริษัทใน ตลท. ต้องช่วยกันลงทุนใหม่ให้เกิดขึ้นมากที่สุด นอกจากนี้คลังยังอยู่ระหว่างประสานงานกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หาทางให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และผู้ประกอบการที่เกิดใหม่ เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วย

รมว.คลัง ยังระบุว่า ขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กำลังศึกษารูปแบบของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือ LTF ที่เหมาะสม ซึ่งมีหลายรูปแบบในการพิจารณา โดยคาดว่าจะนำเสนอให้ตนได้รับทราบในเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะการจัดตั้งกองทุนหุ้นยั่งยืนของประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ก็เป็นหนึ่งในแนวทางที่ สศค.ต้องนำมาพิจารณาด้วยเช่นกัน

"มันมีหลายรูปแบบที่เราต้องดู ก็จะดูว่าถ้าใช้แบบเดิม การลงทุนในกองทุนจะต้องเป็นแบบไหน หรือถ้าจะปรับเปลี่ยน มันจะต้องเป็นอย่างไรถึงจะเหมาะสม" นายอุตตม กล่าว

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ