จองสลากออมทรัพย์ธอส.ทะลุ2หมื่นล้าน

วันที่ 30 ก.ค. 2562 เวลา 18:57 น.
จองสลากออมทรัพย์ธอส.ทะลุ2หมื่นล้าน
แห่จองซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส.ใกล้เต็มวงเงิน 2.7หมื่นล้านบาท

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า การเปิดจำหน่ายสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดวิมานเมฆ ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค.2562 มีผู้สนใจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชค เพื่อจองสิทธิในการซื้อสลากแล้ว จำนวน 21,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะครบวงเงิน 27,000 ล้านบาท ภายในกำหนดระยะเวลาเปิดบัญชีจองสิทธิในวันที่ 15 ส.ค.2562 โดย ธอส. ยังให้เปิดให้เปิดบัญชีจองสิทธิซื้อสลากไปต่อเนื่องถึงแม้ว่าวงเงินจะเต็มก่อน

สำหรับสลากสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดวิมานเมฆ หน่วยละ 1 ล้านบาท ธนาคารกำหนดวงเงินรวม 27,000 หน่วย หรือ 27,000 ล้านบาท แบ่งเป็น ผู้มีอุปการคุณจำนวน 5,000 หน่วย และลูกค้าทั่วไปจำนวน 22,000 หน่วย เปิดบัญชีเพื่อแจ้งความประสงค์จะซื้อสลากออมทรัพย์ฯ ได้จนถึงวันที่ 15 ส.ค.2562 กรณีที่มีผู้จองซื้อสลากเกิน 22,000 หน่วย ธนาคารจะสุ่มรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ ซื้อสลากในวันที่ 19 ส.ค.2562

อย่างไรก็ดี หากพบว่ามีผู้จองซื้อสลาก ไม่ได้รับสิทธิ์ตกค้างเป็นจำนวนมาก ธอส.อยู่ระหว่างพิจารณาสลากออมทรัพย์ ชุดวิมานเมฆ 2 แต่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่า เพื่อให้ทุกลูกค้าทุกรายได้สลากออมทรัพย์อย่างทั่วถึง

นายฉัตรชัย กล่าวว่า สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดวิมานเมฆ เป็นสลากที่ให้ผลตอบแทนดีและมีโอกาสถูกรางวัลสูง สามารถเปิดบัญชี “เงินฝากออมทรัพย์รับโชค”ขั้นต่ำ 500 บาท เพื่อจองซื้อสลากได้ไม่เกิน 5 หน่วย ต่อ 1 ราย เปิดบัญชีได้ทั้งในนามบุคคลธรรมดา คณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ สถาบันที่ไม่แสวงหาผลกำไร นิติบุคคล หจก. บจก. บมจ. และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ อายุสลาก 3 ปี ผลตอบแทนเมื่อฝากครบ 3 ปี จะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหน่วยละ 42,000 บาท หรือคิดเป็น 1.4% ต่อปี

นอกจากนี้ ยังได้ลุ้นรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน รางวัลละ 200,000 บาท จำนวน 27 รางวัลต่อเดือน หรือตลอด 3 ปีจะได้ลุ้นรางวัลถึง 36 ครั้ง รวม 972 รางวัล หากถูกรางวัล 1 ครั้ง ผลตอบแทนเฉลี่ยจะอยู่ที่ 8.07% ต่อปี หรือถูกรางวัล 5 ครั้ง ผลตอบแทนเฉลี่ยจะสูงถึง 34.73% ต่อปี