นายกฯรับปากยกเลิกหวยออนไลน์ไม่ให้กระทบตัวแทนผู้ค้า

วันที่ 06 ม.ค. 2553 เวลา 19:33 น.
นายวรวุฒิ กมลวิทยานนท์ ประธานชมรมผู้ค้าสลาก 3 ตัว 2 ตัว กล่าวภายหลังเข้าพบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีว่า ได้ชี้แจงผลกระทบของการยกเลิกหวยออนไลน์ว่าอาจทำให้ตัวแทนเครื่องออนไลน์และคนเดินโพยได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากต้องเสียค่าเช่าพื้นที่ในการจำหน่าย ค่าดอกเบี้ย รวมเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1 หมื่นบาทต่อเดือน และเห็นว่าหากต้องยกเลิกหวยออนไลน์ก็ควรยกเลิกสลากกินแบ่งของรัฐบาลไปด้วย เพราะถือว่าเป็นสิ่งอบายมุขเหมือนกัน อีกทั้งเห็นว่ายิ่งทำให้หวยใต้ดินกลับมาเฟื่องฟูอีกเหมือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้รับปากจะนำข้อมูลที่ได้ไปให้กับคณะทำงานของนายเกียรติ สิทธิอมร พิจารณาด้วย พร้อมกับให้เหตุผลในการเลิกหวยออนไลน์ว่าเป็นเพราะกลัวเยาวชนจะเข้าถึงการซื้อหวยออนไลน์ได้ง่าย แต่การยกเลิกจะไม่ให้กระทบกับผู้แทนจำหน่าย ซึ่งจะต้องมีมาตรการรองรับที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน

ดังนั้น ทางผู้ค้าหวยออนไลน์คงยังไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ ในช่วงนี้ รอจนกว่าคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาจะมีข้อสรุป ซึ่งหากผลออกมาให้ยกเลิก ผู้ค้าหวยบนดินคงต้องออกมาเคลื่อนไหวคัดค้าน และจะทำทุกอย่างที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาล