เอกชนค้านจัดประเภทกิจการรุนแรงมาบตาพุดตามขนาดโรงงาน

วันที่ 05 ม.ค. 2553 เวลา 17:00 น.
นายธงชัย พรรณสวัสดิ์ หนึ่งในคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่ายแก้ไขปัญหานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาประเภทกิจการที่ส่งผลกระทบชุมชนอย่างร้ายแรง เปิดเผยว่า การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในช่วงเช้าพรุ่งนี้ จะทบทวนแนวทางการกำหนดประเภทกิจการใหม่ หลังจากมีภาคเอกชนทักท้วงว่าไม่ควรจัดประเภทกิจการรุนแรงตามกำลังการผลิต เพราะขนาดกำลังการผลิตที่เท่ากันไม่ได้หมายความจะปล่อยมลพิษได้เท่ากัน แต่ขึ้นอยู่กับระบบเทคโนโลยีที่ติดตั้งและระบบการจัดการ หากเทคโนโลยีสูง จัดการดี การปล่อยมลพิษก็ต่ำ