ครม.ปรับเงื่อนไข "พิโกไฟแนนซ์" เพิ่มวงเงิน-ลดเพดานดอกเบี้ย

วันที่ 19 มี.ค. 2562 เวลา 19:49 น.
ครม.ปรับเงื่อนไข "พิโกไฟแนนซ์" เพิ่มวงเงิน-ลดเพดานดอกเบี้ย
ที่ประชุมครม.อนุมัติปรับเงื่อนไขสินเชื่อ "พิโกไฟแนนซ์" เพิ่มวงเงินเป็น 1 แสนบาทต่อราย-ลดเพดานดอกเบี้ยลง

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอปรับปรุงเงื่อนไขการปล่อยกู้ของผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการใช้เงินของประชาชน และเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในปัจจุบันด้วย

ทั้งนี้ เงื่อนไขการปล่อยกู้สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จากเดิม กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ต้องมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท และสามารถปล่อยสินเชื่อให้ประชาชนได้ ไม่เกิน 5 หมื่นบาทต่อราย ภายใต้เพดานอัตราดอกเบี้ย 36% ต่อปี เป็นกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ที่ต้องการปล่อยกู้ให้ประชาชน รายละ 1 แสนบาท ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท พร้อมกำหนดอัตราดอกเบี้ยในการปล่อยกู้ วงเงิน 5 หมื่นบาทแรก ที่อัตรา 36% ต่อปี และวงเงิน 5 หมื่นบาทถัดมา คิดอัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปี

"กระทรวงการคลังรายงานว่า ภายหลังการลงพื้นที่ทำให้ทราบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการใช้เงินมากกว่า 5 หมื่นบาทต่อราย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการปรับเงื่อนไขการปล่อยกู้ให้สอดคล้องกับความต้องการ รวมถึงมีการปรับอัตราดอกเบี้ยให้เหมาะสมด้วย โดยการปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยลงมา เพราะส่วนใหญ่เป็นลูกค้ารายเดิมที่ไม่มีค่าบริหารจัดการเพิ่มเติม จึงทำให้ผู้ประกอบสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์สามารถคิดอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงได้" นายณัฐพร กล่าว

จากข้อมูลการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยในปี 2560 พบว่า มีผู้มีรายได้น้อยที่เป็นหนี้นอกระบบ จำนวน 1.26 ล้านคน คิดเป็นมูลหนี้ 6.8 หมื่นล้านบาท และคาดว่าโครงการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้ โดยคาดว่าจะช่วยลดจำนวนผู้มีรายได้น้อยที่เป็นหนี้นอกระบบได้เพิ่มขึ้นเป็น 1.16 ล้านคน จากเดิม 9.9 แสนคน และเชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อปัญหาหนี้ครัวเรือน เพราะเป็นการแปลงหนี้นอกระบบให้เข้ามาอยู่ในระบบเท่านั้น

อย่างไรก็ดี ตั้งแต่เดือน ธ.ค.2559 - ก.พ.2562 มีนิติบุคคลยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ทั้งสิ้น 927 ราย ใน 74 จังหวัด และมีผู้ได้รับใบอนุญาตทั้งสิ้น 516 ราย ใน 66 จังหวัด มีการเปิดดำเนินการแล้ว 382 ราย ใน 64 จังหวัด และมีการปล่อยกู้แล้ว 358 ราย ใน 63 จังหวัด ขณที่ยอดการปล่อยสินเชื่อ จนถึง ธ.ค. 2561 อยู่ที่ 5.6 หมื่นราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อ 1.55 พันล้านบาท เฉลี่ยเป็นการปล่อยกู้รายละ 2.75 หมื่นบาท