โสภณรับยอมถูกด่า หลังเปิดปมแก้สัญญาโทลล์เวย์

วันที่ 23 ธ.ค. 2552 เวลา 15:33 น.
นายโสภณ ซารัมย์ รมว.คมนาคม กล่าาวว่า ขณะนี้ต้องยอมโดนถูกต่อว่า แต่ขอยืนยันว่าสาเหตุที่มาพูดเรื่องการแก้ไขสัญญาโครงการดอนเมืองโทลล์เวย์ขณะนี้ เพราะต้องการทำความจริงให้ปรากฎว่าในการทำสัญญาหรือแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสัญญาแต่ละครั้งนั้น มีบันทึกข้อตกลงหรือมีความประมาทเลินเล่อในจุดใดบ้าง หากพบว่ากรมทางหลวงคู่สัญญา สัมปทานประมาทเลินเล่อก็ต้องเอาผิด ขณะนี้ทางเอกชนก็คิดว่าตนเองถูก กรมทางหลวงก็คิดว่าทำถูกฉะนั้นต้องเอาคนกลางมาตัดสินเรื่องนี้

อย่างไรก็ตามจากรายละเอียดการแก้ไขสัญญญาครั้ง ที่ 3 วันที่ 12 ก.ย. 2552 นั้น มีประเด็นเรื่องข้อพิพาท ซี่งคู่เอกชนสัญญาจะต้องถอนฟ้องในทุกคดีต่ออนุญาโตตุลาการดังกล่าวให้หมดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการทำบันทึกข้อตกลง