“พรทิวา” ใช้ 7 ยุทธศาสตร์การค้า ดันเศรษฐกิจในประเทศโต 50% ในปี 58

วันที่ 18 ธ.ค. 2552 เวลา 15:41 น.
               นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ เปิดเผยหลังการประชุมยุทธศาสตร์การค้าไทยว่า กระทรวงฯได้กำหนด 7 ยุทธศาสตร์การค้าไทย เพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจภายในประเทศให้แข็งแกร่ง โดยตั้งเป้าจะเพิ่มสัดส่วนเศรษฐกิจภายในประเทศให้เป็น 40% ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ภายใน 5 ปี หรือปี 2557 จากปัจจุบันที่มีสัดส่วน 30% ของจีดีพี และภายในปี 2558 เพิ่มเป็น 50% หากทำสำเร็จจะทำให้การส่งออกไทยที่มีสัดส่วนต่อจีดีพีปัจจุบันมากถึง 70% ลดเหลือ 50% จะช่วยลดผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทย เพราะเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้   

               สำหรับ 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1.การปรับโครงสร้างการผลิตภายในประเทศ และกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและการบริโภคภายในประเทศ โดยเน้นการบริหารจัดการและมีผู้ดูแลรายสินค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 2. พัฒนาระบบตลาดและขยายช่องทางการค้า เน้นส่งเสริมพัฒนาและสร้างตลาดใหม่ เร่งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง  3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการทุกระดับให้เป็นธุรกิจไทยเข้มแข็ง 4. สนับสนุนให้องค์ประกอบ (ปัจจัยสนับสนุน) ทางการค้า เอื้อต่อความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาการค้าทั้งในและต่างประเทศ เช่น ความคล่องตัวทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน 5. เสริมสร้างพาณิชย์ภูมิปัญญา ที่มีนวัตกรรมและเศรษฐกิจภูมิปัญหาท้องถิ่น 6. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการค้าภูมิภาคและค้าชายแดน  และ7. พัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

          ยุทธศาสตร์ใหม่จะเป็นพลิกกรอบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน ที่จีดีพีเปรียบเหมือนระฆังหงาย ต้องพึ่งพาการส่งออกเป็นหลักถึง 70% ให้กลับมาเป็นระฆังคว่ำ พึ่งพาในประเทศมากขึ้น เพราะที่ผ่านมาเมื่อเกิดวิกฤตภายนอกประเทศ การส่งออกก็จะกระทบไปด้วย แต่ยืนยันว่าไม่ใช่ลดความสำคัญของส่งออก เรายังต้องดันการส่งออกต่อไป เพียงแค่สร้างสมดุลทางเศรษฐกิจมากขึ้น นางพรทิวากล่าว