แบงก์ช่วยลูกค้าน้ำท่วม ให้พักชำระหนี้-ลดดอกเบี้ย

วันที่ 11 ม.ค. 2560 เวลา 17:27 น.
แบงก์ช่วยลูกค้าน้ำท่วม ให้พักชำระหนี้-ลดดอกเบี้ย
ไทยพาณิชย์ช่วยลูกค้าน้ำท่วม ให้พักชำระหนี้ ลดดอกเบี้ยสูงสุด100% พร้อมปล่อยกู้เพิ่ม ด้านกสิกรไทยพักชำระเงินต้นให้เอสเอ็มอี 1 ปี

นายอาทิตย์ นันทวิทยา  กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ธนาคารออกมาตรการพิเศษเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าทุกกลุ่มที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยลูกค้าสินเชื่อรายย่อย เช่น สินเชื่อเคหะ สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต สินเชื่อธุรกิจรายย่อย (เอสเอสเอ็มอี) มีมาตรการ ประกอบด้วย พักชำระหนี้สูงสุด 3 เดือน ลดดอกเบี้ย 50-100 % แล้วแต่ประเภทของสินเชื่อ ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระตั้งแต่ 2 เดือน ถึงสูงสุดไม่เกิน 5 ปี แล้วแต่ประเภทสินเชื่อ โดยลงทะเบียนภายในเดือนมิถุนายน 2560

สำหรับลูกค้าธุรกิจผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  5 มาตรการหลัก ได้แก่ พักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน , พักชำระเงินต้นพร้อมขยายระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน , ยกเว้นการเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดชำระสำหรับลูกค้าที่ชำระเงินไม่ได้ตามกำหนด สูงสุด 30 วัน , เพิ่มวงเงินหมุนเวียนชั่วคราวสำหรับเสริมสภาพคล่องในการทำธุรกิจ สูงสุด 20% ของวงเงินหมุนเวียนเดิม หรือสูงสุด 10 ล้านบาท และ เพิ่มวงเงินกู้สำหรับปรับปรุง ซ่อมแซม หรือซื้อทดแทนทรัพย์สินของกิจการที่เสียหาย ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี  โดยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้จนถึง 31 มี.ค. 2560

"สำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารฯ จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สอบถามและให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ทันที ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมทางธุรกิจแต่ละราย ซึ่งอาจมีการพิจารณาเพิ่มวงเงินพิเศษเพื่อความจำเป็นเร่งด่วน หรือ การยืดระยะเวลาหรือปรับจำนวนเงินการชำระหนี้ในช่วงนี้ให้เหมาะสม" นายอาทิตย์ กล่าว

นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์  รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจใน 12 จังหวัดเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระและเพิ่มสภาพคล่องให้กับลูกค้าในช่วงประสบอุทกภัย  ประกอบด้วย การลดยอดผ่อนชำระหรือพักชำระเงินต้นนานสูงสุด 12 เดือน รวมถึงการขยายเทอมตั๋วสัญญาใช้เงินและวงเงินการค้าต่างประเทศ และหากสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ลูกค้าที่ต้องการวงเงินเพื่อซ่อมแซมสถานประกอบการ เครื่องจักร รวมถึงชดเชยสต็อกสินค้าที่เสียหายจากอุทกภัย ธนาคารจะพิจารณาให้วงเงินกู้โดยพักชำระเงินต้นนานสูงสุด 6 เดือน และไม่ต้องประเมินราคาหลักประกันใหม่ โดยต้องขอวงเงินภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้

สำหรับเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ในครั้งนี้ มีลูกค้าเอสเอ็มอีของธนาคารจำนวน 14,395 รายที่อยู่ใน 12 จังหวัดดังกล่าว ซึ่งลูกค้าได้รับผลกระทบมากน้อยแตกต่างกันไป ธนาคารกำลังลงพื้นที่สำรวจและประเมินความเสียหายของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด โดยหวังว่ามาตรการการช่วยเหลือในครั้งนี้จะช่วยบรรเทาภาระและให้ลูกค้ามีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินธุรกิจต่อไป จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะเข้าสู่ภาวะปกติ