ตราสารหนี้ไทยเนื้อหอม

วันที่ 20 ก.ย. 2559 เวลา 07:17 น.
ตราสารหนี้ไทยเนื้อหอม
คลังระบุนักลงทุนสนใจตราสารหนี้ไทย เนื่องจากให้ผลตอบแทนสูงและมีทางเลือกให้ลงทุนมาก

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เปิดเผยว่า ตราสารหนี้ของไทยเป็นที่สนใจของนักลงทุนไทยทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากให้ผลตอบแทนสูงกว่าในหลายประเทศทั่วโลก โดยตราสารหนี้อายุ 10 ปี ของไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ 1.5-2% กว่า หรือเฉลี่ย 1.03% แม้จะไม่สูงมาก แต่เมื่อเทียบกับประเทศอื่น เช่น ญี่ปุ่น ที่มีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในขณะนี้ติดลบ เพื่อเป็นการลดสภาพคล่องในตลาดการเงิน

นอกจากนี้ ตลาดตราสารในประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากขึ้น ทั้งพันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อบ้าน ตราสารสินเชื่อรถหนุนหลัง การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน รวมถึงตราสารกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ โดยตราสารกองทุนอสังหาริมทรัพย์ นอกจากลงทุนในที่อยู่อาศัยแล้วได้มีการขยายไปยังศูนย์การค้าและตึกสำนักงานมากขึ้น

ขณะเดียวกัน ในอนาคตประเทศไทยยังมีตราสารที่เกิดจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือ ไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ ฟันด์ ออกมาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุน ซึ่งเป็นกองทุนที่ให้ผลตอบแทนที่แน่นอน เพราะมีรายได้เข้ามาชัดเจน รวมถึงมีการประกันผลตอบแทนขั้นต่ำ ซึ่งเป็นที่สนใจของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอน โดยเฉพาะเศรษฐกิจในประเทศใหญ่มีการใช้นโยบายอัดฉีดสภาพคล่องทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างรวดเร็ว เพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่ดีที่สุด ซึ่งประเทศไทยแม้ว่าจะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็ก แต่ก็เป็นที่สนใจของนักลงทุน เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ที่มีผลตอบแทนที่ดี โดยแนวโน้มเศรษฐกิจของไทยที่ฟื้นตัวชัดเจน ยิ่งเป็นสิ่งสนับสนุนให้การออกตราสารหนี้ของไทยเป็นที่สนใจของนักลงทุนมากขึ้น

บทความแนะนำ