กองทุนส่วนบุคคล4เดือนโต20%

วันที่ 26 พ.ค. 2559 เวลา 13:11 น.
กองทุนส่วนบุคคล4เดือนโต20%
กองทุนส่วนบุคคลแข่งดุ “กรุงไทย-วรรณ” แซง “กรุงศรี-เอ็มเอฟซี-ทิสโก้” 4 เดือนแรกอุตสาหกรรมโต 20%

สมาคมบริษัทจัดการลงทุนเปิดเผยข้อมูลการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ณ สิ้นเดือน เม.ย. 2559 มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวม 7.11 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.2 แสนล้านบาท หรือ 20.44% จากสิ้นเดือน ธ.ค. 2558 ที่มีอยู่ 5.9 แสนล้านบาท และเมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. 2558 มูลค่าสินทรัพย์รวมของอุตสาหกรรมกองทุนส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 4,115 ล้านบาท หรือ 0.58%

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ ยังคงมีส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 อยู่ที่ 43.26% โดยมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 6.28 หมื่นล้านบาท หรือ 25.64% จากสิ้นเดือน ธ.ค. 2559 ซึ่งถือเป็นบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มีสินทรัพย์เพิ่มมากขึ้นที่สุด หรือ 52% ของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นทั้งอุตสาหกรรม

ขณะที่ บลจ.กสิกรไทย แม้จะรักษาอันดับ 2 ไว้ได้ โดยมีสินทรัพย์สุทธิเพิ่มขึ้น 1.36 หมื่นล้านบาท มาอยู่ที่ 8.59 หมื่นล้านบาท แต่ส่วนแบ่งการตลาดลดลงจาก 12.23% เหลือ 12.07% เช่นเดียวกับ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) ในอันดับ 3 ที่มีส่วนแบ่งการตลาดลดลงจาก 11.62% เหลือ 11.29% แม้ว่าสินทรัพย์สุทธิจะเพิ่มขึ้น 1.17 หมื่นล้านบาท มาอยู่ที่ 8.03 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มีส่วนแบ่งการตลาดในอันดับ 4-10 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด โดย บลจ.กรุงไทย ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 4 จากที่เคยอยู่ในอันดับ 6 เมื่อสิ้นเดือน ธ.ค. 2558 โดยสินทรัพย์สุทธิเพิ่มขึ้น 1.31 หมื่นล้านบาท มาอยู่ที่ 4.13 หมื่นล้านบาท

บลจ.วรรณ สามารถขยับอันดับจากอันดับ 8 ขึ้นมาที่อันดับ 5 สินทรัพย์สุทธิเพิ่มขึ้น 1.06 หมื่นล้านบาท มาอยู่ที่ 3.49 หมื่นล้านบาท และ บลจ.ธนชาต สินทรัพย์สุทธิเพิ่มขึ้น 4,312 ล้านบาท ขยับจากอันดับ 10 มาอยู่ที่อันดับ 9

ขณะที่ บลจ.กรุงศรี มีส่วนแบ่งการตลาดลดลงจากอันดับ 4 เมื่อสิ้นเดือน ธ.ค. 2558 มาอยู่ที่อันดับ 6 สินทรัพย์สุทธิเพิ่มขึ้น 3,314 ล้านบาท มาอยู่ที่ 3.41 หมื่นล้านบาท และ บลจ.เอ็มเอฟซี ลดลงจากอันดับ 5 มาอยู่อันดับ 7 สินทรัพย์สุทธิเพิ่มขึ้น 3,523 ล้านบาท มาอยู่ที่ 3.24 หมื่นล้านบาท

บลจ.ทิสโก้ ลดลงจากอันดับ 7 มาที่อันดับ 8 สินทรัพย์สุทธิลดลง 2,632 ล้านบาท เหลือ 2.37 หมื่นล้านบาท และ บลจ.บัวหลวง ลดลงจากอันดับ 9 มาที่อันดับ 10 สินทรัพย์สุทธิลดลง 939 ล้านบาทมาอยู่ที่ 1.47 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ หากย้อนไปตั้งแต่เดือน ม.ค. 2559 จนถึงเดือน เม.ย. 2559 จะพบว่า ส่วนแบ่งการตลาดตั้งแต่อันดับ 4-8 จะมีการสลับตำแหน่งกันไปมาอยู่ตลอด เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิใกล้เคียงกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต