รัฐนิรโทษภาษี ถก'คลัง'รื้อจัดเก็บเงินได้

  • วันที่ 04 ม.ค. 2559 เวลา 09:16 น.

รัฐนิรโทษภาษี ถก'คลัง'รื้อจัดเก็บเงินได้

รัฐออก พ.ร.ก.นิรโทษภาษีเอสเอ็มอี กลุ่มรายได้ต่ำกว่า 500 ล้าน กระตุ้นใช้บัญชีเดียว

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ออก พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) นิรโทษกรรมการตรวจสอบภาษีย้อนหลังสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่มีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท/ปี เพื่อจูงใจให้ธุรกิจเหล่านี้ใช้บัญชีเดียวในการดำเนินกิจการ โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกลุ่มนี้จะได้รับยกเว้น จากการตรวจสอบ ไต่สวน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากร และ ความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากร สำหรับรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวันเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2559

ทั้งนี้ ธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ คือ ต้องจดแจ้งต่อกรมสรรพากรว่า เป็นผู้ได้รับยกเว้นตาม พ.ร.ก.นี้ และต้องยื่นรายการในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล และชำระ ภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีหลัง วันที่ 1 ม.ค. 2559 รวมทั้งยื่นแบบ เสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ ยื่นแบบขอเสียอากรเป็น ตัวเงิน

ขณะเดียวกัน จะต้องมีการจัดทำบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ม.ค. 2559 เป็นต้นไป และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษีอากร นับแต่วันที่ พ.ร.ก.นี้ใช้บังคับ หากบริษัทใด ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ กรมสรรพากรจะตรวจสอบไต่สวน ประเมิน หรือสั่งให้เสียภาษี และดำเนินความผิดอาญาเกี่ยวกับรายได้ มูลค่าของฐานภาษีรายรับด้วย

รายงานข่าวแจ้งว่า พ.ร.ก.ยังกำหนดให้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้สถาบันการเงินใช้บัญชีและงบการเงิน ที่ธุรกิจกลุ่มนี้ยื่นกรมสรรพากร เพื่อเสียภาษีเป็นหลักฐานในการ ทำธุรกรรมทางการเงินและการ ขออนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการ เงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 เป็น ต้นไป

อย่างไรก็ตาม การได้รับการยกเว้นตรวจสอบภาษีย้อนหลัง ตาม พ.ร.ก.นี้ ไม่บังคับกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบภาษี โดยมีหมายเรียกที่ออกก่อนวันที่ พ.ร.ก.นี้ใช้บังคับ บริษัทที่ออกใบกำกับภาษีปลอมหรือใช้ใบกำกับภาษีปลอม หรือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร โดยแสดงรายจ่ายอันเป็นเท็จต่อกรมสรรพากร

สำหรับในวันที่ 4 ม.ค. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาตรวจการทำงานของกระทรวงการคลัง โดยนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังจะเสนอการปฏิรูปภาษี ทั้งระบบ และการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บภาษีให้นายสมคิดเห็นชอบ รวมทั้งรายงานความคืบหน้าการ ทำระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรืออี-เพย์เมนต์ และการ เตรียมมาตรการดูแลประชาชน ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ในปี 2559

ภาพประกอบข่าว

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ