ลดเกรดตราสารTMB ฟิทช์ห่วงไม่จ่ายดอก

วันที่ 26 ก.ย. 2552 เวลา 17:12 น.
โพสต์ทูเดย์ — ฟิทช์ฯ ลดเครดิตตราสารด้อยสิทธิธนาคารทหารไทย ห่วงขาดทุนหนัก ธปท.ห้ามจ่ายดอกเบี้ย

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ได้ประกาศปรับลดอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศของตราสารด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารทหารไทย (TMB) เป็น “B” จาก “B+”

ทั้งนี้ สะท้อนถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นที่ธนาคารอาจมีผลการดำเนินงานขาดทุนในช่วงครึ่งหลังปี 2552 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงอ่อนแอและอาจจะต้องตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญและการตั้งสำรองการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น เนื่องจากยังมีการขาดทุนสะสมจำนวนมาก อาจทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไม่อนุญาตให้ TMB จ่ายดอกเบี้ยของตราสารด้อยสิทธิดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่ธนาคารไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยของตราสารด้อยสิทธิฯ น่าจะลดลงในปี 2553 เนื่องจาก TMB มีแผนที่จะปรับโครงสร้างเงินทุน และจะล้างผลการขาดทุนสะสมดังกล่าว

ขณะเดียวกันธนาคารทหารไทยมีเงินกองทุนที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างมากอยู่ในระดับ 11% หลังจากการเพิ่มทุนของ ING Bank NV ดังนั้นฟิทช์ฯ จึงคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวที่ “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้นที่ “F3” อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินที่ “C/D” อันดับเครดิตสนับสนุนที่ “3” อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ “A+” แนวโน้มมีเสถียรภาพอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ “F1” อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ “BB+” และอันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ “A” อันดับเครดิตสนับสนุนขั้นต่ำได้ถูกปรับเป็น “BB+” จาก “BB” m