เปิดรถเมล์ 2 สายไปศูนย์ราชการ

วันที่ 30 ต.ค. 2555 เวลา 15:16 น.
เปิดรถเมล์ 2 สายไปศูนย์ราชการ
ประชาชนสามารถเดินทางไปยังศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะได้สะดวกขึ้น หลังเปิดให้บริการรถเมล์สาย 66 และ 166

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ ร่วมกับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ขสมก.) เปิดให้บริการรถประจำทางสาย 66 และ 166 ให้กับข้าราชการและพนักงาน รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการยังศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เริ่มเปิดทดลองให้บริการตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 55

นายนริศ  ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานกรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ กล่าวว่า ต้องการอำนวยความสะดวกให้กับข้าราชการ พนักงานผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการฯ และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งปัจจุบันมีผู้มาติดต่อเป็นจำนวนมาก แต่มีรถโดยสารประจำทางที่ให้บริการมายังศูนย์ราชการ เป็นจำนวนน้อย และบริการเป็นช่วงเวลา เช้า - เย็น เท่านั้น จึงได้ประสานงานกับ ขสมก. เพิ่มการให้บริการรถประจำทางสาย 66 และ 166 ซึ่งจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 04.40 น. ถึงเวลา 22.00 น. โดยประมาณทุกวัน ซึ่งจะใช้รถโดยสารประจำทางรวม 40 คัน และจะปล่อยรถทุกๆ 5 - 15 นาที/คัน/สาย โดยสถานีปล่อยรถของศูนย์ราชการฯ จะอยู่บริเวณ Bus Terminal ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ ซึ่งสามารถรองรับการให้บริการได้อย่างเต็มพื้นที่

ทั้งนี้ ทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กระทรวงคมนาคม แจ้งว่าจะดำเนินการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 พ.ย. 55 และจะมีพิธีเปิดงานร่วมกับบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ในการปล่อยรถโดยสารประจำทางทั้งสองสายดังกล่าว

อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า กระทรวงการคลัง มีนโยบายในการให้กรมธนารักษ์หาสถานที่ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุและที่ดินเอกชน รวมทั้งกับหาความร่วมมือต่างๆ ในการสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณะประโยชน์ร่วมกับทุกฝ่าย เช่น สนามกีฬา สวนสาธารณะ ที่จอดรถประจำทาง สถานีบริการปั๊ม NGV เป็นต้น ซึ่งกรมธนารักษ์ได้มอบนโยบายให้ธนารักษ์พื้นที่หาความร่วมมือดังกล่าวต่อไป