logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ธอส.-กรมบังคับคดีร่วมกำหนดราคาบ้านมือสอง

ธอส.-กรมบังคับคดีร่วมกำหนดราคาบ้านมือสอง

18 กรกฎาคม 2555

กรมบังคับคดี ร่วมมือใช้ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กำหนดราคาประมูลทรัพย์มือสองที่สอดคล้องกับราคาตลาดมากขึ้น

กรมบังคับคดี ร่วมมือใช้ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กำหนดราคาประมูลทรัพย์มือสองที่สอดคล้องกับราคาตลาดมากขึ้น

ธอส.-กรมบังคับคดีร่วมกำหนดราคาบ้านมือสอง

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ลงนามร่วมกับ กรมบังคับคดี ในบันทึกความตกลงว่าด้วยการจัดทำดัชนีราคาบ้านมือสองสำหรับทรัพย์บังคับคดี เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลดัชนีด้านที่อยู่อาศัยให้ครอบคลุมบ้านมือสองมากยิ่งขึ้น

นายวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า  กรมบังคับคดีต้องการติดตามสถานการณ์ราคาขายทรัพย์บังคับคดี เพื่อเปรียบเทียบราคาขายทรัพย์ ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ เป็นประโยชน์ในการชี้แนวโน้มทิศทางการตั้งราคาประเมินทรัพย์บังคับคดีในอนาคต เพราะจำนวนทรัพย์บังคับคดีที่พร้อมขายในปัจจุบันมีสัดส่วนถึง 50% ของบ้านมือสองในตลาดทั่วประเทศ

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธอส. ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า สำหรับการประมวลผลเพื่อจัดทำดัชนีราคาบ้านมือสอง  ขณะนี้ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้เริ่มนำข้อมูลราคาทรัพย์บังคับคดีที่ขายได้ มาทดสอบเพื่อจัดทำดัชนีแล้ว เบื้องต้นคาดว่าจะสามารถทำดัชนีราคาบ้านมือสองในส่วนของราคาห้องชุดบังคับคดีได้ก่อนภายในปีนี้

ขณะที่ทรัพย์บังคับคดีที่เป็นบ้านเดี่ยวมือสองและทาวน์เฮ้าส์มือสองนั้น ยังต้องจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมให้ครบถ้วนก่อน จากนั้นจึงจะนำข้อมูลไปจัดทำเป็นดัชนีต่อไป