บลจ.กสิกรประเมินน้ำท่วมฉุดจีดีพี1%

วันที่ 13 ต.ค. 2554 เวลา 15:25 น.
บลจ.กสิกรไทย ประเมิน น้ำท่วมกระทบภาคธุรกิจฉุด GDP ลง 1%  ส่วนกองทุนหุ้นยังแกร่ง ไม่ได้ลงุทนหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนี้

นายพัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย  เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เริ่มทวีความรุนแรง และส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับน้ำที่บ่าล้นลงมาถึงเขตอุตสาหกรรมในภาคกลางตอนล่าง อาจทำให้ GDP ในปีนี้ปรับลดลงประมาณ 1%

ส่วนความเสียหายที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาจส่งกระทบต่อหุ้นของบริษัทผลิต ชิ้นส่วนรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ในเขตพื้นที่ดังกล่าว แต่คาดว่าจะไม่กระทบสถานะทางการเงินโดยรวมของกลุ่มบริษัทนี้มากนัก เนื่องจากมีสถานะทางการเงินแข็งแกร่ง

ในส่วนกองทุนหุ้นของบลจ.กสิกรไทยไม่มีการลงทุนในหุ้นกลุ่มธุรกิจประกอบรถยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ประกอบกับทีมผู้จัดการกองทุนและทีมวิจัยเศรษฐกิจยังติดตามสถานการณ์ภายในประเทศและตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่วนหุ้นนิคมอุตสาหกรรม กองทุนมีการลงทุนอยู่ในหุ้นเหมราชพัฒนาที่ดิน (HEMRAJ) และอมตะคอร์ปอเรชั่น (AMATA)  แต่เป็นสัดส่วนไม่เกิน 2% ของพอร์ตและทั้ง 2 นิคมนี้ยังไม่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม