เตือนยื่นชำระหนี้2บริษัทประกันถูกปิด

วันที่ 09 มิ.ย. 2554 เวลา 19:44 น.
คปภ.แนะประชาชนเตรียมเอกสารยื่นรับชำระหนี้ได้ที่คปภ.ทั่วประเทศ โดยคปภ.จะรวบรวมให้ผู้ชำระบัญชีอีกทอดหนึ่ง

นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ รองเลขาธิการด้านตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) กล่าวว่า ประชาชนที่เป็นลูกค้าของบริษัทลิเบอร์ตี้ประกันภัย และ บริษัทวิคเตอรี่ ประกันภัย (ประเทศไทย) ที่ยังไม่ได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทนจาก 2 บริษัท สามารถมายื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือ ยื่นรับชำระหนี้ได้ที่

(1) สำนักงาน คปภ. เลขที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(2) สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ  เลขที่ 287  ซอยรัชดาภิเษก 6 ถนนรัชดาภิเษก ท่าพระ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร 10600

(3)  สำนักงาน คปภ. เขตบางนา  เลขที่ 1/16  อาคารบางนาธานี ชั้น 8  ถนนบางนาตราด กม.3  แขวงบางนา เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 10260  และสำนักงาน คปภ.ทั่วประเทศ เพื่อที่ทางคปภ.จะรวบรวมให้ทางผู้ชำระบัญชีต่อไป

สำหรับ เอกสารที่จะนำมาประกอบการรับชำระหนี้ คือ เอกสารแสดงความเป็นเจ้าหนี้ ต้นฉบับพร้อมทั้งสำเนา จำนวน 1 ชุด  หลักฐานแสดงถึงมูลหนี้ บัตรประจำตัวประชาชน

อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่า ประชาชนจะได้รับชำระหนี้ตามจำนวนที่ยื่น เพราะจะต้องทำการสอบสวนมูลหนี้ที่แท้จริง และความเสียหายตรงตามเงื่อนไขหรือไม่

นายสรศักดิ์ กล่าวว่า  บริษัทที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยและผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยจะคุ้มครองระยะเวลาที่ยังไม่หมดสัญญาของกรมธรรม์ของ 2 บริษัท แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองปีถัดไปกับบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ 19 บริษัท ประกอบด้วย 

1     บริษัท            กรุงเทพประกันภัย              0-2285-8888

2     บริษัท            กรุงไทยพานิชประกันภัย              0-2651-5500

3     บริษัท            กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ   0-2100-9191

4     บริษัท            โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย    0-2686-8888

5     บริษัท            เทเวศประกันภัย              0-2670-4444

6     บริษัท            ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย    0-2555-9100

7     บริษัท            ไทยศรีประกันภัย              0-2878-7111

8     บริษัท            ธนชาตประกันภัย              0-2661-7999

9     บริษัท            นวกิจประกันภัย              0-2636-7900

10   บริษัท            นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย            0-2649-1000

11   บริษัท            ประกันภัยไทยวิวัฒน์              0-2644-6400

12   บริษัท            มิตซุย  สุมิโตโม อินชัวรันซ์   (สาขาประเทศไทย)      0-2679-6165

13   บริษัท            มิตรแท้ประกันภัย              0-2640-7777

14   บริษัท            เมืองไทยประกันภัย  (มหาชน) 0-2290-3333

15   บริษัท            วิริยะประกันภัย    0-2641-3500

16   บริษัท            ศรีอยุธยาประกันภัย   (มหาชน) 0-2263-0335

17    บริษัท            สินมั่นคงประกันภัย   (มหาชน) 0-2378-7000

18    บริษัท            อาคเนย์ประกันภัย              0-2631-1311

19    บริษัท            แอลเอ็มจี ประกันภัย              0-2661-6000