บีทีเอส กรุ๊ปฯ ส่ง ยู ซิตี้ ลุยธุรกิจประกันชีวิต

วันที่ 08 ก.ย. 2564 เวลา 11:53 น.
บีทีเอส กรุ๊ปฯ ส่ง ยู ซิตี้ ลุยธุรกิจประกันชีวิต
บีทีเอส กรุ๊ปฯ ทุ่มเงินจำนวน 1,500 ล้านบาท ส่ง ยู ซิตี้ ลุยธุรกิจประกันชีวิต

นายกวิน กาญจนพาสน์ ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MATCH บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) (“U City” หรือหลักทรัพย์ U-P)

นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) เซ็นลงนามร่วมทุนระหว่าง บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยมี นางวัลยา ดำเนินชาญวนิชย์ ประธานกรรมการบริหาร นายจตุพร ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการ ร่วมลงนามในสัญญา ณ โรงแรม ยู สาทร กรุงเทพฯ

บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) (“U City” หรือหลักทรัพย์ U-P) ทุ่มเงินจำนวน 1,500 ล้านบาท เข้าซื้อหุ้น 75% ในบริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ A Life ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 0.3% เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทั้ง 2 กลุ่มบริษัท พร้อมทั้งขยายฐานลูกค้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น