เมืองไทยประกันชีวิตจับมือ22โรงพยาบาล ขยายบริการ Telemedicine

วันที่ 23 เม.ย. 2563 เวลา 21:31 น.
เมืองไทยประกันชีวิตจับมือ22โรงพยาบาล ขยายบริการ Telemedicine
เมืองไทยประกันชีวิต ขยายบริการ Telemedicine ผนึกโรงพยาบาลคู่สัญญา เพิ่มอีก 14 แห่ง รวมเป็น 22 แห่ง

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากที่บริษัทฯ ได้จับมือกับโรงพยาบาลคู่สัญญา ให้บริการพบแพทย์และได้รับยาตามคำสั่งการรักษาของแพทย์ ผ่านทางโทรเวชกรรม (Telemedicine) สำหรับผู้เอาประกันภัยมีโรคเรื้อรังและจำเป็นต้องมีการติดตามรักษาอาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และลดความเสี่ยงจากการเดินทางออกจากบ้านให้แก่ผู้เอาประกันภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น

ทั้งนี้ เมืองไทยประกันชีวิต ยังคงเดินหน้าในการขยายบริการดังกล่าวไปยังโรงพยาบาลคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้มีโรงพยาบาลคู่สัญญาเข้าร่วมให้บริการดังกล่าวเพิ่มเติมอีก จำนวน 14 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลพญาไท 3 โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 โรงพยาบาลบี.แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์ โรงพยาบาลเจ้าพระยา โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ โรงพยาบาลเวชธานี โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และโรงพยาบาลมหาชัย 1 ทำให้ปัจจุบันมีโรงพยาบาลคู่สัญญาเข้าร่วมให้บริการ Telemedicine กับเมืองไทยประกันชีวิตแล้วถึง 22 แห่ง

โดยสามารถรับบริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง จากโรงพยาบาลคู่สัญญาทั้ง 22 แห่ง ได้ตามช่องทาง ดังนี้

- โรงพยาบาลสมิติเวช Samitivej Virtual Hospital ผ่าน Application MTL Click

- โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 02-310-3000

- โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @Theptarin

- โรงพยาบาลนครธน ผ่านแอปพลิเคชัน Line : nthtele

- โรงพยาบาลพระรามเก้า ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @praram9hospital

- โรงพยาบาลมหาชัย 2 ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @mahachai2hospital

- โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 โทร. 083-948-9042

- โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ โทร. 1719 หรือ 074-272-800

- โรงพยาบาลพญาไท 3 โทร. 1772

- โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ โทร 091-726-7704 หรือ 082-204-2214 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @mmo9357g

- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @CHG1609

- โรงพยาบาลบี.แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ โทร 02-5233359-71 ต่อ 1102 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line : crs.opd

- โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bumrungradhospital

- โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ผ่านแอปพลิเคชัน Line : 889uvZUP

- โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @schtele

- โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @SamitivejThonburi

- โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @SamitivejChinatown

- โรงพยาบาลเจ้าพระยา โทร 02-022-7662 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @chaophya

- โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ โทร 077-956-789 ต่อ 1051, 1061 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @gwc6368r

- โรงพยาบาลเวชธานี ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @vejthani

- โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bnhhospital

- โรงพยาบาลมหาชัย 1 ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @mahachaihospital

ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและมีความประสงค์ใช้บริการ Telemedicine นี้ จะต้องเป็นผู้ป่วยเดิมที่มีประวัติการรักษาในโรงพยาบาลที่ให้บริการตามที่กำหนด และเป็นโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องมีการติดตามและต้องได้รับยาต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น โดยบริการดังกล่าวจะครอบคลุมการพบแพทย์ และการสั่งยา ทั้งนี้สามารถใช้บริการได้ทั้งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลและรายกลุ่ม ระยะเวลาให้บริการโครงการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2563 (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด)

สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ เมืองไทยประกันชีวิต โทร. 1766 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการได้โดยตรง