คปภ.หนุนโลจิสติกส์ทำประกัน

วันที่ 08 พ.ย. 2561 เวลา 07:32 น.
คปภ.หนุนโลจิสติกส์ทำประกัน
คปภ.กระตุ้น ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ทำประกันภัยรองรับการขนส่งผ่านแดน

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยภายหลังงานสัมมนาเรื่อง "โครงการประกันภัยโลจิสติกส์กับอุตสาหกรรมขนส่งผ่านแดน" ว่า ปัจจุบันระบบบริหารความเสี่ยงด้วยการทำประกันภัย มีบทบาทสำคัญต่อผู้ประกอบการ โลจิสติกส์และการค้า โดยเฉพาะการขนส่งผ่านแดนกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) เป็นอย่างมาก ดังนั้นทางผู้ประกอบการควรทำประกันเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการประกันสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ การประกันภัยแบบ Multi Model Transport ที่คุ้มครองความรับผิดของผู้รับส่งสินค้าระหว่างประเทศ หากเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง รวมทั้งการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการ โลจิสติกส์ ซึ่งถือเป็นกรมธรรม์ แบบใหม่ที่ได้รับการอนุมัติจาก คปภ. โดยให้ความคุ้มครองเฉพาะกลุ่มของผู้ประกอบการโลจิสติกส์เต็มรูปแบบ ตั้งแต่มีการรับส่งสินค้าเข้ามาในโกดังเพื่อจัดเก็บและเตรียมการขนส่ง การจัดเก็บสินค้า การบรรจุสินค้าและอื่นๆ อันเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ รวมถึงความรับผิดต่อสินค้าในขณะทำการขนส่ง และอีกประเภทหนึ่งคือการประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของธุรกิจการค้าที่ต้องมีการขนส่งสินค้าเป็นประจำ