ฟิลลิปประกันชีวิต เปิดแผน ‘ไฟแนนเชียลซูเปอร์มาร์เก็ต’

  • วันที่ 02 ธ.ค. 2559 เวลา 06:37 น.

ฟิลลิปประกันชีวิต เปิดแผน ‘ไฟแนนเชียลซูเปอร์มาร์เก็ต’

โดย...วารุณี อินวันนา

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต ก้าวอีกขั้น หลังใช้เวลา 3 ปีปรับโครงสร้าง พร้อมพัฒนาองค์กรสู่การเป็นไฟแนนเชียลซูเปอร์มาร์เก็ต ให้บริการทางด้านการเงิน เน้นสร้างความมั่งคั่ง และมั่นคง ด้วยประกันชีวิต หลักทรัพย์ และกองทุนรวม

ทั้งนี้ กลุ่มฟิลลิป แคปปิตอล จากประเทศสิงคโปร์ ได้เข้าซื้อหุ้นบริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต ที่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักขยายกิจการ 98% เมื่อปี 2556 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน พร้อมกับเปิดดำเนินธุรกิจตามปกติได้อีกครั้ง

ชวลิต ทองรมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส-ฝ่ายขาย บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต กล่าวว่า การพัฒนาสู่การเป็นไฟแนนเชียลซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นไปตามนโยบายของกลุ่มฟิลลิป แคปปิตอล ประเทศสิงคโปร์ บริษัทแม่ ที่ต้องการเชื่อมโยงธุรกิจประกันชีวิต กองทุนรวม และหลักทรัพย์ในประเทศไทยเข้าด้วยกัน เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าควบคู่กันไป และช่วยเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันเนื่องจากธรรมชาติของธุรกิจหลักทรัพย์ กองทุนรวม กับ ธุรกิจประกันชีวิต จะแตกต่างกันในมุมของตลาด โดยธุรกิจหลักทรัพย์ กองทุนรวม จะเป็นธุรกิจที่ลูกค้าเดินมาหา แต่ธุรกิจประกันชีวิต ลูกค้าจะไม่เดินมาหา แต่บริษัทและตัวแทนจะเป็นฝ่ายเดินไปหา

การพัฒนาสาขาสู่การเป็นไฟแนนเชียลซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน เพราะลูกค้าหลักทรัพย์ หรือกองทุนรวม อาจจะต้องการประกันชีวิตด้วย หรือลูกค้าประกันชีวิตอาจต้องการลงทุนผ่านการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือกองทุนรวม หากมีให้บริการในจุดเดียวกันก็จะทำให้ได้ประโยชน์ทั้งลูกค้า และบริษัท

ทั้งนี้ ได้นำร่องพัฒนาสาขาสีลม ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่เป็นแห่งแรก ที่ได้เตรียมพนักงานที่มีใบอนุญาตที่ปรึกษาทางการเงินไว้ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลในการตัดสินใจที่ครอบคลุม และเป็นการกระจายความเสี่ยง รวมถึงการสร้างหลักประกันให้กับทรัพย์สินและชีวิตไปพร้อมๆ กัน

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินจะทำการพูดคุยกับลูกค้า เพื่อประเมินความต้องการของลูกค้า และจะจัดส่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้บริการในเชิงลึก ทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกรวดเร็ว

“ที่สิงคโปร์มีครบทุกสาขา และมีสินค้าทางการเงินครบวงจร นอกจากจะมีประกันชีวิต หลักทรัพย์ กองทุนรวม แล้ว ยังมีวางแผนบำนาญ วางแผนมรดก เขายังมีบริการลงทุนในต่างประเทศ การกู้ยืมหุ้น การยืมเงิน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ด้วย” ชวลิต กล่าว

ชวลิต กล่าวว่า สำหรับกลุ่มฟิลลิปในประเทศไทย มีสินค้าทางการเงินให้บริการที่หลากหลาย มีบริการ ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์ ลงทุนต่างประเทศ ลงทุนในประเทศ กองทุนรวมที่ไปลงทุนต่างประเทศ รวมถึงที่ปรึกษาให้ต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนในไทย หรือ คนไทยอยากไปลงทุนในต่างประเทศ กองทุนส่วนบุคคล ประกันชีวิต แต่ยังไม่มีวางแผนบำนาญ วางแผนมรดก

นับว่า ลูกค้าเดินเข้ามาสาขาที่เป็นไฟแนนเชียลซูเปอร์มาร์เก็ต สามารถใช้บริการสินค้าทางการลงทุนได้ครบความต้องการ โดยจะมีการพัฒนาสาขาที่ จ.ขอนแก่น เชียงใหม่ และจะดำเนินการสาขาไฟแนนเชียลซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายในเร็วๆ นี้

“สาขาไฟแนนเชียลซูเปอร์มาร์เก็ต ไม่ใช่การครอสเซล แต่เป็นที่ที่มีสินค้าทุกอย่างให้ลูกค้าเลือก และมีที่ปรึกษาทางการเงิน ให้คำปรึกษา ส่วนการขายต่างฝ่าย ก็ต่างขาย เพราะยังไม่มีพนักงานที่มีใบอนุญาตขายผลิตภัณฑ์การเงินทุกอย่างได้” ชวลิต กล่าว

ชวลิต กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทฟิลลิปประกันชีวิต มีฐานลูกค้าประมาณ 6 หมื่นราย มีช่องทางการขาย 4 ช่องทาง คือ ขายผ่านตัวแทน ขายผ่านช่องทางขายตรงซึ่งจะเน้นไปที่การขายผ่านออนไลน์ ที่ลูกค้าสามารถซื้อขายผ่านเว็บได้เลย ช่องทางการขายระหว่างองค์กรกับองค์กร คือประกันกลุ่ม ที่บริษัทต่างๆ ซื้อเพื่อมอบความคุ้มครองด้านชีวิต สุขภาพ อุบัติเหตุให้กับพนักงานของบริษัท และช่องทางการขายผ่านที่ปรึกษาทางการเงิน

สำหรับการขายผ่านตัวแทน ปัจจุบันมีตัวแทนทั่วประเทศประมาณ 2,000 คน ซึ่งมีการรับตัวแทนเข้ามาร่วมงานอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ได้มีโครงการระดมตัวแทนในเชิงรุก จะเน้นการรับตัวแทนอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ขณะที่ ช่องทางการขายผ่านออนไลน์นั้น เน้นการเติบโตตามธรรมชาติ ไม่ได้ทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย ซึ่งสินค้าที่ขายจะเป็นแบบชำระเบี้ยครั้งเดียว หรือ ซิงเกิ้ลพรีเมียมที่เข้าใจง่าย และตัวแทนก็สามารถแนะนำลูกค้ามาซื้อผ่านออนไลน์ได้ด้วย และเมื่อลูกค้าตกลงซื้อแล้ว ก็ส่งเอกสารไปให้ลูกค้าเซ็นชื่อที่บ้าน เพราะปัจจุบันนี้กฎหมายที่จะรองรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ออกมารองรับ

“ส่วนที่ปรึกษาทางการเงินนั้น เป็นเป้าหมายของบริษัทที่จะพัฒนาตัวแทนให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในอนาคต ซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้น และต้องใช้เวลา เพราะคนที่จะมาเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ต้องมีฐานลูกค้ามากพอสมควร และมีความมั่นคงทางการเงินส่วนตัวสูง ถึงจะได้รับการยอมรับและสร้างความน่าเชื่อถือจากลูกค้าได้” ชวลิต กล่าว

สำหรับบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จัดอยู่ในกลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจขนาดเล็ก โดย 9 เดือนแรกของปี 2559 มีเบี้ยรับรวม 640.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมี นโยบายในการขยายธุรกิจอย่างระมัดระวังและเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ