"ติ๊ก-โชว์-รวย"ช่วยปิดความเสี่ยง

วันที่ 12 ก.ย. 2556 เวลา 14:53 น.
"ติ๊ก-โชว์-รวย"ช่วยปิดความเสี่ยง
โดย...วารุณี อินวันนา

การรู้จักสถานะทางการเงินของตัวเอง จะทำให้สามารถวางแผนซื้อบ้าน ซื้อรถ ลงทุน มีเงินออมยามฉุกเฉิน ได้อย่างสบายใจ

หลายคนขาดการสำรวจสุขภาพทางการเงิน ทำให้ก่อหนี้เกินตัว ทรัพย์ที่หามาได้รอการถูกยึด ถูกเจ้าหนี้ทวงด้วยวิธีที่รุนแรง

อดิศร เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า การรู้จักสถานะทางการเงินของตนเอง จะทำให้วางแผนอนาคตได้ตามที่ต้องการได้ ธนาคารจึงได้จัดทำแบบสอบถาม “ติ๊ก-โชว์-รวย” เป็นแบบสอบถามทางการเงินที่ทำงาน สนุก และช่วยจุดประกายการเริ่มต้นค้นหาตัวตัว สามารถบอกนิสัยในการออมเงิน เพื่อนำไปสู่การเดินตามความฝันของตัวเองได้เป็นอย่างดี

หลังจากลูกค้ารู้จักนิสัยเรื่องเงินๆทองๆของตัวเองแล้ว จึงเริ่มมองหาช่องทางในการสร้างเกราะคุ้มครองเงินออม ว่าอยากได้ความคุ้มครองชีวิต ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล เก็บออมระยะยาว หรือสิทธิประโยชน์ภาษี

เพราะคนเรามีชีวิตยืนยาวขึ้น แต่วิถีการใช้ชีวิตไม่ได้เอื้อให้สุขภาพดีมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพแพงขึ้นมาก จึงอยากเสนอให้ลูกค้าปิดความเสี่ยง

“เราเริ่มจะเปลี่ยนแนวคิด ในการมองตัวเองว่าทำอย่างไรจะให้ลูกค้าดูแลสุขภาพ ชีวิตยั่งยืน และสนุกกับชีวิตมากขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์หลากหลาย ตรงกับความต้องการลูกค้ามากขึ้น เพราะการจะสนุกกับชีวิต ต้องมีทั้งเงิน และสุขภาพที่ดี” อดิศร กล่าว

จากแนวคิดดังกล่าว จึงเริ่มจากค้นหาความต้องการของลูกค้าก่อน ผ่านกระบวนการสอบถามแล้วจึงหาผลิตภัณฑ์มาเสริมความต้องการของลูกค้า การวางแผนทางการเงินที่ดี ต้องค้นหาตัวตนตัวเอง มีแผนที่เหมาะสมกับความฝัน เพราะธนาคารต้องการให้ลูกค้ามีเวลาไปหาความสุข ให้รางวัลตัวเองและคนรอบข้าง

นี้จึงเป็นที่มาของแบบสอบถามการวางแผนทางการเงิน "ติ๊ก-โชว์-รวย" ที่ธนาคารปฏิวัติความคิดในการขายประกันผ่านแบงก์ (Bancassurance) โดยมองตัวเองเป็นผู้สร้างความสะดวกสบายให้ลูกค้ามีความสุข และมีสุขภาพที่ดีบนชีวิตที่ยืนยาว ด้วยการเริ่มต้นนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น

 

ทั้งนี้ ธนาคารเลือกแผนประกันชีวิต ซีไอเอ็มบี ไทย เฮลท์ พลัส (CIMB Thai Health Plus) ที่ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิต มี 3 แผนให้เลือกซื้อ คือ GOLD, PLATINUM และ PREFERED ด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัย 1.5 แสนบาท, 3 แสนบาท และ 7.5 แสนบาท มาช่วยปิดความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพให้ลูกค้า

การเลือกแผนสุขภาพมาให้บริการ เพราะค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อหัวของคนไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากภาพรวมเศรษฐกิจ ที่อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยที่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยมาหลายปี ทำให้ค่าครองชีพเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนจึงสูงตาม โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่สูงขึ้นจากการปรับค่าบริการทางการแพทย์ ที่เพิ่มขึ้นโดยมีค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ 6,000บาท ในปี 2555

ส่วนใหญ่ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เกิดขึ้น สามในสี่ใช้ไปในการรักษาพยาบาล  มากกว่าการส่งเสริมสุขภาพ  จึงเป็นความท้าทายที่สำคัญของการสร้างหลักประกันสุขภาพในความสามารถรองรับภาระทางการเงินในค่าใช้จ่ายเหล่านั้น 

ประกันสุขภาพ ซีไอเอ็มบี ไทย เฮลท์ พลัส ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับผู้ที่ต้องการสร้างหลักประกันครอบครัวและเกราะคุ้มครองเงินออมหากเกิดเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ  มีการจัดเตรียมเรื่อง ค่ารักษาพยาบาล ความคุ้มครองอุบัติเหตุและฆาตกรรมลอบทำร้าย ตลอดจนค่าชดเชยรายวันกรณีพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในให้กับผู้เอาประกัน

จุดเด่น ที่ต่างจากที่อื่นๆคือ สัญญาความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันที่จ่ายชดเชยถึง 20 เท่าของค่าชดเชยรายวันหากรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในจากโรคร้ายแรง ได้แก่ เอดส์ มะเร็ง ตับแข็ง โปลิโอ ถุงลมโป่งพอง กล้ามเนื้อเสื่อม การแข็งตัวของเนื้อเยื่อทั่วไป และหากต่อมาเสียชีวิตด้วยโรคร้ายแรงข้างต้นยังมีเงินทดแทน 200 เท่าของค่าชดเชยรายวันให้กับทายาทผู้รับประโยชน์ สามารถเข้ารับบริการผ่านเครือข่ายบริการเมดิแคร์ กว่า 215 แห่ง ทั่วประเทศ

ขณะที่ ผลประโยชน์และความคุ้มครอง กรณีมีชีวิตอยู่ รับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตมาลดหย่อนภาษีได้ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ทำให้ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

บริษัท ไทยประกันชีวิต จะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัยให้อย่างต่อเนื่อง โดยผู้เอาประกันภัยยังได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดิมตามเงื่อนไขของสัญญาพิเศษเพิ่มเติมทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (เฉพาะภัยมาตรฐาน) ส่วนกรณีเสียชีวิต ผู้เอาประกันจะได้รับจำนเงินเงินเอาประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่มากกว่า

ทั้งนี้ การสร้างหลักประกันสุขภาพเป็นเรื่องจำเป็นขั้นพื้นฐานที่ไม่ควรมองข้าม จึงได้ขยายบริการทางงานเงินให้ครบวงจรมากขึ้น