9เดือนแห่สอบตัวแทนกว่าแสนคน

วันที่ 10 ต.ค. 2555 เวลา 16:43 น.
สมาคมประกันชีวิตไทย เผย 9 เดือนมีผู้สมัครสอบตัวแทน 1.06 แสนคน เพิ่มขึ้น 4.4%

นางบุษรา  อึ๊งภากรณ์  ผู้อำนวยการสมาคมประกันชีวิตไทย  เปิดเผยว่า  ในระยะเวลา 9 เดือน ที่ผ่านมา  มีผู้สมัครสอรับใบอนุญาติตัวแทนประกันชีวิตบผ่านสมาคมรวมทั้งสิ้น 106,772 คน เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีผู้สมัครสอบ 102,275 คน จำนวน 4,497 คน หรือ  4.4% ในจำนวนของผู้สมัครสอบดังกล่าวมีผู้เข้าสอบ 77,413 คน สอบผ่าน 31,377 คนหรือ  40.53% ของผู้เข้าสอบ

อย่างไรก็ตาม สมาคมยังคงตั้งเป้าหมายว่าอัตราการเติบโตตลอดปี 2555 นี้ จะมีผู้สมัครสอบผ่านสมาคมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 136,000 คนหรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนในอัตราไม่น้อยกว่า  5%  และตั้งแต่ 1 ม.ค.2556 สมาคมจะขยายการสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์และลดการสอบด้วยระบบกระดาษลงทั้งในส่วนกลาง (กทม) และส่วนภูมิภาค ในที่สุดจะเหลือเฉพาะการสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ)

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต