ปีหน้า 55 แล้ว ขาย RMF เลยดีมั้ย

วันที่ 04 พ.ย. 2563 เวลา 07:30 น.
ปีหน้า 55 แล้ว ขาย RMF เลยดีมั้ย
คอลัมน์ ห้องความรู้บัวหลวง โดย อรพรรณ บัวประชุม CFP? กองทุนบัวหลวง

สำหรับใครที่ใช้สิทธิลงทุนประหยัดภาษีด้วยการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) มาเป็นเวลานานมากกว่า 5 ปี และอายุใกล้ 55 ปีแล้ว มักมีคำถามเข้ามาว่า ถ้าครบอายุ 55 ปีแล้ว จะขายกองทุนรวม RMF ที่เคยลงทุนไว้ทั้งหมดเลยดีมั้ย ขายได้มั้ย แล้วถ้ายังอยากลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีต่ออีก เพราะยังมีรายได้ที่ต้องเสียภาษีจะทำยังไง

ขอแนะนำแบบนี้ค่ะ

หากอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์แล้ว ลงทุนมาแล้วมากกว่า 5 ปี เรียกว่าถูกต้องตามเงื่อนไขทุกอย่าง ก็สามารถทยอยขายคืนกองทุนรวม RMF ได้ หรือจะขายทั้งหมดก็ทำได้ค่ะ แต่ถ้ายังอยากลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีต่อเนื่องด้วย แนะนำว่า ให้ลงทุนต่อเนื่องไปก่อน โดยที่ยังไม่ต้องขายหน่วยลงทุนกองทุนรวม RMF นะคะ เพื่อให้การนับอายุการลงทุน นับต่อเนื่องไปค่ะ เพราะบางทีเราคิดว่าจะทำงานต่ออีกหลายปี แต่ทำไปแค่ 1-2 ปี แล้วหยุดทำงาน หรือไม่อยากลงทุนต่อ ก็จะได้ไม่ทำให้ผิดเงื่อนไขการลงทุน เพราะเป็นการลงทุนต่อเนื่องจากการลงทุนเดิมที่ครบกำหนด ถูกต้องตามเงื่อนไขค่ะ

แต่ถ้าคิดว่าอยากจะขายเพื่อนำเงินที่สะสมมาใช้ทำอะไรสักอย่าง ก็สามารถขายคืนทั้งหมดได้ แนะนำให้ขายคืนทั้งหมด แล้วเริ่มต้นลงทุนใหม่หากต้องการใช้สิทธิลดหย่อนทางภาษี เช่น อายุครบ 55 ปี ลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ก็ขายคืนทั้งหมดค่ะ ยื่นภาษี ลดหย่อนภาษีก้อนสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถขายคืนทั้งหมดได้ และเริ่มต้นลงทุนใหม่ สำหรับการลงทุนใหม่ต้องมีการลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี แนะนำให้ลงทุนต่อเนื่อง 5 ปีติดกัน เพราะหากเว้นการลงทุน เช่น ลงทุนปีเว้นปี จะต้องใช้ระยะเวลาลงทุนนานถึง 10 ปี จึงจะครบการลงทุน 5 ปี หากทำแบบนั้น ก็จะยิ่งทำให้ขายคืนได้ช้ากว่าเดิม แถมปีที่หยุดลงทุนก็ไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะ (ลงทุนปีไหน ลดหย่อนภาษีได้ปีนั้น ตามจำนวนเงินที่ลงทุน โดยไม่เกินสิทธิการลงทุนในกองทุนรวม RMF)

ไม่แนะนำให้ครบอายุ 55 ปีบริบูรณ์แล้ว ลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ทยอยขายคืน และทยอยลงทุนเพิ่มนะคะ เพราะอาจทำให้เกิดการสับสนได้ เพราะเงินลงทุนในกองทุนรวม RMF จะเป็นการคำนวณแบบถัวเฉลี่ย ไม่ได้คำนวณเป็นครั้งๆ ที่ลงทุนเหมือนกับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ค่ะ ดังนั้น หากครบกำหนดลงทุนแล้ว ถูกต้องตามสิทธิ หากยังอยากใช้สิทธิเพื่อลดหย่อนภาษีต่อ แนะนำให้ลงทุนต่อเนื่องไป จนกว่าจะไม่มีรายได้เพื่อเสียภาษีแล้ว เพราะการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) อยากให้เรามีเงินใช้หลังเกษียณ ดังนั้น หากมีรายได้อยู่อยากลดภาษี ก็ลงทุนต่อเนื่องไปค่ะ แต่ถ้าหากอยากนำเงินมาใช้ แนะนำให้ขายคืนทั้งหมดออกไปก่อนแล้วเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ เพื่อป้องกันการสับสนของเงินลงทุนค่ะ