หลบหลีกทุกความผันผวน ชวนลงทุนพลัสผลตอบแทนด้วยกองทุน Term Fund Plus

วันที่ 03 ก.ค. 2563 เวลา 06:57 น.
หลบหลีกทุกความผันผวน ชวนลงทุนพลัสผลตอบแทนด้วยกองทุน Term Fund Plus
คอลัมน์ เข็มทิศนักลงทุน โดย...กิตติคุณ ธนรัตนพัฒนกิจ ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน บลจ.กสิกรไทย

หากมองย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นปี นับว่าปีนี้โลกของเราต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์มากมาย ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไม่ค่อยจะสู้ดีนัก โดยเฉพาะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องหยุดชะงัก หลายอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบอย่างหนักจนธุรกิจต้องปิดตัวลงไป ในส่วนของรัฐบาล รวมถึงธนาคารกลางของประเทศต่างๆ จึงได้ทยอยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อเยียวยาให้ทุกภาคส่วนฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติให้ได้โดยเร็วที่สุด

ในโลกของการลงทุน สินทรัพย์ทุกประเภทต่างได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน ผู้ลงทุนตระหนักถึงความปลอดภัยในทรัพย์สินจึงเกิดการเทขายออกจากสินทรัพย์เสี่ยงมาอยู่ในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากขึ้น แต่ครั้นจะนำเงินเก็บไว้กับตัว หรือนำไปฝากประจำไว้กับธนาคารก็แทบจะไม่เห็นผลกำไรเลยในยุคที่ดอกเบี้ยต่ำเช่นนี้ ดังนั้น การนำเงินไปอยู่ในกองทุนตราสารหนี้โดยเฉพาะแบบที่มีการกำหนดอายุโครงการชัดเจน หรือที่หลายท่านคุ้นเคยในชื่อกองทุน Term Fund จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

โดยทั่วไปแล้วกองทุน Term Fund ที่บลจ.จัดตั้งขึ้นมานั้นจะมีระยะเวลาการลงทุนให้เลือกหลายช่วงเวลาทั้งแบบ 3 เดือน, 6 เดือน และ 1 ปี เป็นต้น ซึ่งกองทุนจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ แต่ตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนจะต้องเสียภาษีตราสารหนี้ในอัตรา 15% ทำให้ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับจะลดลงไปเล็กน้อย

อย่างไรก็ดี สำหรับท่านที่ต้องการรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกว่ากองทุน Term Fund ทั่วไป บลจ.กสิกรไทย ขอแนะนำ กองทุน Term Fund Plus ที่ลงทุนผ่านกองทุนหลักต่างประเทศ (Master Fund) จากบลจ.ชั้นนำระดับโลกที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตราสารหนี้ โดยกองทุนหลักจะกระจายการลงทุนในตราสารหนี้กว่า 80 ตราสารซึ่งมากกว่ากองทุน Term Fund ทั่วไป โดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือระดับที่ลงทุนได้ (Investment Grade) ไม่น้อยกว่า 70% ของพอร์ต รวมถึงลงทุนใน High Yield Bond บางส่วน ผ่านกลยุทธ์ Buy & Maintain ที่มุ่งซื้อและถือครองจนครบอายุตราสาร เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนตามที่ประมาณการไว้ พร้อมติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ กองทุนไม่ต้องเสียภาษีตราสารหนี้ในอัตรา 15% เนื่องจากเป็นการลงทุนผ่านกองทุนหลักต่างประเทศ

กองทุน Term Fund Plus เหมาะสำหรับท่านที่สามารถถือครองหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลา 1 ปีได้ และมองเห็นโอกาสรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ อีกทั้งยังอยากให้เงินลงทุนทำงานต่อไปได้เรื่อยๆ ภายใต้ความเสี่ยงที่ต่ำ กองทุนนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียว ดังนั้น ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ที่กองทุน Term Fund Plus เริ่มเปิดขายเป็นครั้งแรก ผมจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ลงทุนทุกท่านมาลงทุนเพื่อรับโอกาสพลัสผลตอบแทน...ในยุคที่ดอกเบี้ยต่ำกันครับ