“แอมมี่ เดอะบอททอมบลูส์” พร้อมพวกออกจากคุกแล้ว! แต่ต้องมารายงานตัวทุก 2 สัปดาห์

วันที่ 19 ต.ค. 2563 เวลา 21:56 น.
“แอมมี่ เดอะบอททอมบลูส์” พร้อมพวกออกจากคุกแล้ว! แต่ต้องมารายงานตัวทุก 2 สัปดาห์
“แอมมี่ เดอะบอททอมบลูส์” พร้อมพวกรวม 19 ราย ได้ออกจากคุกแล้ว! แต่ต้องมารายงานตัวทุก 2 สัปดาห์

วันนี้ 19 ต.ค. 2563 เวลาประมาณ 20.30 น. มวลชนกลุ่มราษฎรได้มารวมตัวที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ เพื่อรอรับ “นายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์” หรือ “แอมมี่ เดอะบอตทอมบลูส์” พร้อมผู้ชุมนุมรวม 19 ราย ที่ถูกจับกุมพร้อม “ไผ่ ดาวดิน” จากกรณีร่วมชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2563

โดยทั้งหมดประกอบด้วย นายวชิรวิชญ์ ลิมป์ธนวงศ์ ผู้ต้องหาที่ 1, นายปริญญ์ รอดระหงษ์ ผู้ต้องหาที่ 2, นายปวริศ แย้มยิ่ง ผู้ต้องหาที่ 3, นายฐิติสรรค์ ญาณวิกร ผู้ต้องหาที่ 4, นายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ หรือแอมมี่ ผู้ต้องหาที่ 5, นายวันชัย สุธงสา ผู้ต้องหาที่ 6, น.ส.วรางคณา แสนอุบล ผู้ต้องหาที่ 7, นายนันทพงศ์ ปานมาศ ผู้ต้องหาที่ 8, นายทวีชัย มีมุ่งธรรม ผู้ต้องหาที่ 9, นายเมยาวัฒน์ บึงมุม ผู้ต้องหาที่ 10, นายธนกฤต สุขสมวงศ์ ผู้ต้องหาที่ 11, นางเพ็ญศรี เจริญเณรรักษา ผู้ต้องหาที่ 12, น.ส.อภิชญา เพิ่มพงษ์พิพัฒน์ ผู้ต้องหาที่13, นายมุสิก ผิวอ่อน ผู้ต้องหาที่ 14, นายภักดี ศรีรัตอำไพ ผู้ต้องหาที่ 15, นายนวพล ต้นงาม ผู้ต้องหาที่ 16, นายกิตติภูมิ ทะสา ผู้ต้องหาที่ 17, นายทรงพล สนธิรักษ์ ผู้ต้องหาที่ 18 และ นายจิรวัฒน์ รูปใหญ่ ผู้ต้องหาที่ 19 ซึ่งเป็นชุดที่ถูกจับกุมพร้อม นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดิน ที่ไม่ได้รับการประกันตัวนั้น

ต่อมาผู้ต้องหาทั้ง 19 ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่ให้ประกันตัวดังกล่าว โดยศาลอุทธรณ์พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ต้องหาที่ 1, 3, 6 – 10, 13, 16-19 กำลังอยู่ในระหว่างศึกษา ส่วนผู้ต้องหาที่ 2, 4-5, 14-15 ประกอบอาชีพเป็นกิจจะลักษณะ ส่วนผู้ต้องหาที่ 11-12 อายุมากและมีโรคประจำตัว ประกอบกับผู้ต้องหาทั้ง 19 คน มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง จึงอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งหมดในระหว่างสอบสวน โดยตีราคาประกันคนละ 2 หมื่นบาท และกำหนดเงื่อนไขห้ามผู้ต้องหาทั้ง 19 คน ไปกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง หรือกระทำการลักษณะที่ละเมิดต่อกฎหมาย และให้ผู้ต้องหาทั้ง 19 คน มารายงานตัวต่อศาลแขวงดุสิต ซึ่งเป็นศาลชั้นต้น 2 สัปดาห์ต่อ 1 ครั้ง ตามวันเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรกำหนด

ทั้งนี้ หากมีพฤติการณ์ว่าผู้ต้องหารายใดกระทำผิดเงื่อนไขข้างต้น หรือจะหลบหนี หรือจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น ก็ให้ศาลชั้นต้นสั่งเพิกถอนประกันตัวผู้ต้องหานั้นทันที