สทท.ชง6ข้อรัฐบาลใหม่พัฒนาเที่ยวไทย

วันที่ 16 มิ.ย. 2554 เวลา 21:48 น.
สทท.ชู 6 จุดยืนหนุนรัฐบาลใหม่พัฒนาท่องเที่ยวไทย ด้าน 5 พรรคการเมืองใหญ่ชงเหล้าเก่าในขวดใหม่ เพื่อไทยฝันดึงต่างชาติเข้าไทย 30 ล้านคน

นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.)  เปิดเผยว่า ขณะนี้รัฐบาลต้องเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ เนื่องจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าภาคเอกชนจะเป็นผู้นำภาคการท่องเที่ยวตลอด 50 ปีที่ผ่านมา  โดยผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่รมว.การท่องเที่ยวและกีฬาต้องเป็นผู้ที่จริงใจ จริงจัง มีความรู้ความสามารถในการประสานงานทุกส่วนได้ เพื่อให้การทำงานมีเป้าหมายเดียวกัน

ทั้งนี้หลังการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเสร็จ สทท. จะเสนอจุดยืนการทำงานด้านการท่องเที่ยวใน 6 แนวทาง ได้แก่ 1 การปรับภาพลักษณ์พร้อมกำหนดตำแหน่งยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีความชัดเจน 2.สนับสนุนการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  เพื่อให้การดูแลทรัพยากรการท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์จูงใจนักเที่ยว 3 ส่งเสริมนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว ผลักดันให้เดสินค้าและการบริการรูปแบบใหม่ 4 เพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการให้เป็นมืออาชีพ ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพด้านแรงงาน ผู้ประกอบการ  5 เสริมสร้างความร่วมมือด้านการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ และ 6 ส่งเสริมให้ภาคเอกชนยึดมั่นต่อจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ ต่อต้านการคอรัปชั่น

สำหรับบรรยากาศการเสวนาเรื่องอนาคตท่องเที่ยวไทยกับบริบทการเมืองใหม่  จาก 5 พรรคใหญ่ ได้แก่ ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย ภูมิใจไทย ชาติไทยพัฒนาและชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน การนำเสนอนโยบายส่วนใหญ่เป็นแนวทางการปฏิบัติเดิมๆและไม่มีรูปธรรมที่ชัดเจนมากนัก

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า พรรคมียุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวใน 5 ข้อ ได้แก่ 1.ร่วมมือกับเอกชนทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว งบประมาณ 1 หมื่นล้านบาท/ปี  2.การร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสินค้าและบริการ 3.การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยจัดอบรมใช้งบปี1,000 ล้านบาท/ปี 4.พัฒนาระบบคมนาคมจัดเส้นทางแบบเชื่อมโยงท่าอากศยานสุวรรณภูมิ และสนามบินอื่นๆอย่างภูเก็ต สมุย  และ 5.ร่วมเอกชนวางเป้าหมายตำแหน่งเจาะตลาดท่องเที่ยวใหม่ๆ ดึงกลุ่มประชุมและการจัดสัมมนา (ไมซ์)

นายปลอดประสพ สุรัสวดี พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า พรรคมองการท่องเที่ยวเป็นโอกาสและเงินอยากเห็นประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล วัฒนธรรม พักผ่อน โดยมีนโยบายจะสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทั้ง2 ฝั่ง สร้างหลักสูตรการนั่งสมาธิให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ สร้างศูนย์ประชุมนานาชาติ ผลักดันพัทยาให้เป็นศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยว ลดวีซ่าให้คนอาหรับ สนับสนุนให้ร้านอาหารไทยเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย  เป็นต้น โดยตั้งเป้าผลักดันให้ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเพิ่มกว่าเท่าตัว ราว 30 ล้านคน ขณะที่คนไทยเดินทางเฉลี่ย 60 ล้านคน

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคชาติไทยพัฒนา เปิดเผยว่า พรรคจะเสริมสร้างสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้น โดยพร้อมจัดตั้งสถาบันเสริมสร้างบุคลากรระดับชาติ ลดหรือกำจัดผู้ที่มาหาประโยชน์จนทำให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมเสีย รัฐบาลต้องสร้างธุรกิจให้เพิ่มขึ้น ช่วยนำธุรกิจให้เข้ามามากๆ

นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร หัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน เปิดเผยว่า รัฐบาลต้องดูแลจุนเจอผู้ประกอบการท่องเที่ยว ภาครัฐต้องเข้าไปดูแลปรับโครงสร้างหนี้ให้ สัดส่วนสินเชื่อเพียงพอหรือไม่ ปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการรายกลางรายย่อย การผลิตและการสร้างบุคลากรท่องเที่ยวให้มีความชำนาญในการใช้ภาษาต่างประเทศ การพัฒนาระบบไอที โดยมองว่าใครเป็นรัฐบาลต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถเหมาะสมและสามารถเข้าไปเจรจาในระดับได้

นายสรยุทธ์ เพ็ชรตระกูล พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า  สิ่งที่ต้องแก้ไขในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คือเรื่องความเชื่อมั่น การอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว การโลจิสติกส์ขยายสนามบินรองรับนักท่องเที่ยว ในภูเก็ต สมุย การทำความตกลงร่วมท้องถิ่นในการทำระบบขนส่ง การสร้างสินค้าทางการท่องเที่ยว รวมถึงเสริมทักษะบุคลากรในอุตสาหกรรมให้เกิดการพัฒนา