ทช.จัดตั้งศูนย์บำรุงทางหลวงชนบททั่วประเทศ

วันที่ 14 ม.ค. 2554 เวลา 12:15 น.
ทางหลวงชนบท เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จัดตั้งศูนย์บำรุงทางหลวงชนบททั่วประเทศ

นายโสภณ ซารัมย์ รมว.คมนาคม กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ได้จัดตั้งศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทเป็นเพื่อบำรุงรักษาทางและสะพาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ขณะนี้ได้จัดตั้งไปแล้ว จำนวน 20 ศูนย์ ในเขตพื้นที่ 16 จังหวัด

นายวิชาญ คุณากูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า เป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทเพื่อบำรุงรักษาทางและสะพาน จะช่วยให้มีการปรับปรุงงานที่ดีขึ้น โดยเน้นเรื่องคุณภาพการก่อสร้าง การบำรุงรักษาด้านงานทางและสะพานให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี  

"การจัดตั้งศูนย์ฯ  เพื่อให้มีความใกล้ชิดพื้นที่ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานได้ พร้อมทั้งช่วยประหยัดเวลาการเดินทางในการเข้าถึงพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง" นายวิชาญ กล่าว